National Repository of Grey Literature 102 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Information System Design
Červeňanská, Viktória ; Rašovský, Vít (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This thesis aims to analyze the state of Invanta s.r.o. and the proposed attendance system for this company. At the same time, the system manages to track work on projects with the possibility of creating an invoice for the customer. In the first part, I deal with the definition of theoretical terms. Subsequently, I will use this theoretical knowledge to analyze the current state. The third part focuses on creating the IS proposal thanks to the information obtained from the analyses.
Implementation of the information system
Janiczek, Martin ; Koch, Miloš (referee) ; Novák, Lukáš (advisor)
The bachelor thesis deals with the analysis of the current state of the attendance information system in a selected company. Based on its shortcomings and the company's requirements, the selection and implementation of an alternative attendance system is then made. The first part contains theoretical background. In the second part, the current status is analyzed and in the last part, the selection of a suitable alternative system is made and the benefits of such a solution design are also described.
Management in Selected Sports Organisations
HENSELOVÁ, Anna
The goal of this bachelor thesis is to define management in the sports organization and to describe the difference between two ski resorts, on Lipno and Zadov. This work focuses on the history of both organizations, their structure and also gives advice for improvement of the ski resort services. The data were obtained through an interview with the senior managers of the centres, as well as from a questionnaire with local customers. SWOT analysis is also included. The main aim of this research is to compare prices, attendance, awareness of ski schools among visitors and to find out how visitors perceive the lecturers at the ski school. The result from this research show differences between the to ski centres and that can be beneficial for the managers as well.
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic 2021: Education of Public. IV. díl, Kulturně vzdělávací a zájmová činnost
Gonzálezová, Marie ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost kulturně vzdělávacích zařízení - kulturních domů, městských kulturních středisek, center volného času a dalších subjektů, které zajišťují kulturně vzdělávací a zájmovou činnost. Obsahuje údaje o počtu zaměstnanců, zájmové vzdělávací umělecké a mimoumělecké činnosti, dalších kulturních službách veřejnosti, mezinárodní kulturní spolupráci a o spolupráci s etniky v ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic: Libraries, non-periodical publications, periodicals 2021. III. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic 2021: Arts - theatres, musical ensembles,exibitions. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic Statistical Data about the Activities of Cultural Facilities in the Czech Republic 2021 : Galleries, museums, monuments and historical monuments 2021. I. díl, Kulturní dědictví : muzea, galerie a památky
Nováková, Eliška ; Lindnerová, Vladimíra ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Fulltext: Download fulltextPDF
Marketing communications for the non-profit sector
MATOUŠKOVÁ, Iveta
This thesis deals with marketing communication in non profit organization, the Husite museum of Tábor. The issue of this survey is, if this non-profit organization fills in its own marketing goals, what resources it uses for communication, also compares attendance with other simillar museums and finding out if the comunication with visitors is succesful. Teoretical foundations explain marketing issues. This theory is applied directly to the object. With SWOT analysis are discovering all strong a weak parts, and all opportunities and threat. Mapping all these indicators shows how the institution stands on the market and what results are better for marketing communication. The goal of this thesis is to discover the weakest parts of the Husite museum and the suggestion of improvement for marketing communication.

National Repository of Grey Literature : 102 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.