National Repository of Grey Literature 48 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Future of Cultural and Historical Heritage: Application of Big Data in the Digital Humanities
Hryshyna, Kateryna ; Řehořová, Irena (advisor) ; Gvoždiak, Vít (referee)
This diploma thesis deals with the topic of preserving cultural heritage in the context of digital humanities. The topic of this work will be the presentation of modern tools and technologies aimed at preserving cultural memory in Europe. The aim of this work will be to map the benefits and potential risks of digital infrastructures CESSDA, ARIADNE PLUS and DARIAH-EU for the preservation of cultural heritage. The work will be divided into three parts - the theoretical part will briefly introduce the topic of digital humanities and their studies, the concept of big data and the transformation of digital archives in the context of digital humanities. The analytical part will focus on mapping the current situation of cultural heritage preservation in Europe. The last practical part will offer an analysis of the advantages and disadvantages of digital infrastructures ARIADNE PLUS, CESSDA and DARIAH-EU both for the preservation of cultural heritage and for research in the social sciences and humanities.
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Fulltext: Download fulltextPDF
Klasifikace korozního poškození historického olova a systém prostředků pro jeho konzervaci
Kouřil, Milan ; Ďurovič, Michal ; Bartl, Benjamin ; Strachotová, Kristýna Charlotte ; Msallamová, Šárka
Mnohé muzejní a archivní instituce se v současnosti potkávají s problematikou koroze olověných sbírkových předmětů, uložených v depozitářích, způsobenou citlivostí olova vůči těkavým organickým sloučeninám (VOC), zejména vůči kyselině octové. Zvláštní skupinou těchto olověných předmětů jsou olověné buly (kovové pečeti), které bývají obvykle připojeny k pergamenovým listinám pomocí textilního závěsného materiálu. Metodika zavádí systém kategorizace korozního poškození olověných pečetí a hodnocení podmínek jejich uložení a navrhuje postupy konzervačních opatření vhodné pro možné varianty výsledky průzkumu stavu pečetí a expozičních podmínek. Navržené konzervační postupy jsou založeny především na eliminaci agresivních složek prostředí volbou vhodných obalových materiálů a použitím sorbentů.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Author and the World of text
Šteffl, Jan ; Lukeš, Jiří (advisor) ; Hogenová, Anna (referee)
In my thesis I focus on common resources of the concept of author in the context of philosophy and literary criticism, mostly in twentieth century. Moreover I look for specifics in particular fields and authors which are specific for them. The first chapter is an introduction to the issue and represents Fichte's concept of author. Next chapter introduces principles of hermeneutics and shows us the function of hermeneutic circle on the background of the text reading theory and understanding. In the third chapter are shown Roman Jakobson and Jan Mukařovský as representatives of structuralism. The first mentioned shows us a diagram of the speaker and the recipient, the second mentioned shows us on a principles of a poet. In the next chapter I introduce post- structuralism and deal with the development of terms like archive and discourse as well as the changing of the role of an author. The last chapter is focused on orality and narrative in the context of an author as a narrator. The world of fiction is also reflected.
Ventilation of the archive
Hudeček, František ; Fišer, Jan (referee) ; Hejčík, Jiří (advisor)
Ventilation systems for depositories have certain specifics. Their main objective is to provide safe environment for preserving unique cultural or other valuable objects that are being stored for extensive time periods. The economical aspect of the operation should be taken into ac-count and the ventilation system adjusted accordingly. This project also incorporates ventila-tion of secondary areas. Ventilation system is subsequently assessed in terms of indoor air quality (CFD simulation) and energetic requirements (program TRNSYS). Air quality in depositories is evaluated using age of air parameter. The qualitative and quanti-tative outcomes are obtained. Possible measures are then suggested to improve the air quality. The objective of energy simulation is to evaluate overall energy required for a year of opera-tion of main air handling units. In addition, estimation of energy requirements for heating and cooling are made for the whole building. The results are compared and more simulations are carried out in order to lower overall energy consumption.
Leisure activities in Velešín between 1900 - 1950
SVOBODOVÁ, Jana
The bachelor thesis focuses on the research of leisure activities is Velešín between 1900 and 1950. The thesis consists of four chapters. The first chapter defines the term "leisure" and focuses on leisure in general and historical perspective. The second chapter focuses on the history and religion in Czechia between 1900 and 1950. The third chapter focuses on Velešín and its leisure activities in the context of previous chapter. The fourth chapter describes leisure activities in Velešín with the focus on its leisure fellowships. This thesis uses the metodology of historical work in the form of collecting data from all the available sources and literature.
Free time activities - The church of St. Peter and Paul at Dolany near Hlince in the year 1950 - 2016
ŠMAUSOVÁ, Ivana
This work is concerned with the summary of leisure time acitvities connected with saving and coservation the ruins of the church of St. Peter and Paul in Dolany near Hlince. In the first and second chapters the development of the building stages of the church and its history are described. The third chapter is concernded with devastation of this sacral building after 1950. Following two chapters are engaged in leisure time activities of the volunteers during the process of saving this historical monument. The last chapter of the work deals with the ways of spending the leisure time by the visitors of the cultural events in the renewed church.
Archiving of news and sport footage in the Czech TV
Ondrejčík, Gustav ; Záruba, Robert (advisor) ; Kruml, Milan (referee)
This thesis describes the process of archiving of shots and programmes in news and sport editorial offices of the Czech Television. Newsroom prepares broadcasts for ČT1 and ČT24 programmes. The sport editorial office provides the broadcasts for ČT SPORT and also prepares the news for "Branky, body, vteřiny" on ČT1. With regard to this, both offices produce a considerable amount of audio-visual material. The thesis examines how this material is subsequently archived. Do both offices have a systematic and comprehensive procedure for archiving of shots and programmes? And are these archives easily traceable, available and usable for further broadcasting? The thesis summarizes the history of archiving of news and sport audio-visual material. The key process of digitization, which allows the transcription and saving of old archive materials stored on tape media, is also mentioned. After describing the history of archiving, the author focuses on the current methodology of the process and describes the system of archiving in news and sports news. Who does archiving and what systems and programmes are used for it? At the end of this thesis the future of archiving is analysed with regard to the progress in technologies used for archiving.
Archiving of news and sport footage in the Czech TV
Ondrejčík, Gustav ; Záruba, Robert (advisor) ; Macková, Veronika (referee)
This thesis describes the process of archiving of shots and programmes in news and sport editorial offices of the Czech Television. Newsroom prepares broadcasts for ČT1 and ČT24 programmes. The sport editorial office provides the broadcasts for ČT SPORT and also prepares the news for "Branky, body, vteřiny" on ČT1. With regard to this, both offices produce a considerable amount of audio-visual material. The thesis examines how this material is subsequently archived. Do both offices have a systematic and comprehensive procedure for archiving of shots and programmes? And are these archives easily traceable, available and usable for further broadcasting? The thesis summarizes the history of archiving of news and sport audio-visual material. The key process of digitization, which allows the transcription and saving of old archive materials stored on tape media, is also mentioned. After describing the history of archiving, the author focuses on the current methodology of the process and describes the system of archiving in news and sports news. Who does archiving and what systems and programmes are used for it? At the end of this thesis the future of archiving is analysed with regard to the progress in technologies used for archiving.

National Repository of Grey Literature : 48 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.