Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů
HRUBÝ, Petr ; MALÝ, Karel ; BÍŠKOVÁ, Jarmila ; GAŠPAR, Adam ; HAVLÍKOVÁ, Markéta ; HONS, David ; KAPUSTA, Jaroslav ; KMOŠEK, Matěj
Metodika nabízí přístupy předlaboratorní selekce vzorků umožňující finančně, časově i instrumentálně schůdné analýzy velkých souborů nálezů z archeologických výzkumů či nálezů v muzejních sbírkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Ravennate Marble Trade in the Late Antiquity: Material from the San Severo Complex
Tůmová, Helena ; Ondřejová, Iva (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent) ; Cantini, Federico (oponent)
Předmětem dizertační práce je studium obchodních mechanismů pozdně antické Ravenny z hlediska množství, typu a provenience importovaných kamenných artefaktů (fragmenty architektonické dekorace, obkladových desek, opus sectile, sarkofágů), a to na základě studia archeologického materiálu pocházejícího z lokality basiliky a kláštera San Severo v přístavu Classe (Ravenna). Ravenna představovala v 5. a 6. stol. n. l. významné administrativní a kulturní centrum, v němž se střetávaly prvky západního i východního umění a v němž se soustředil obchod a výroba. Kamenné artefakty pocházející z lokality San Severo v Classe byly analyzovány pomocí archeometrických metod, respektive na základě kombinace archeologického a geologického hlediska (makroskopické, geochemické a mineralo-petrografické analýzy) a dále na základě kvantitativního vyhodnocení. Mnoho vědeckých prací, věnovaných ravennskému umění a pojednávajích také o tématu ravennských "mramorů", často předpokládalo prokonéskou provenienci a čilé obchodních vztahy mezi Ravennou a Konstantinopolí, která byla prostředníkem a styčným bodem mezi východními lokalitami a Ravennou. Hypotézu provenience z Prokonésu podporuje častý výskyt prokonéského mramoru v celém antickém Středomoří. Pro určení provenience vybraných vzorků bílého mramoru byly využity...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.