Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů
HRUBÝ, Petr ; MALÝ, Karel ; BÍŠKOVÁ, Jarmila ; GAŠPAR, Adam ; HAVLÍKOVÁ, Markéta ; HONS, David ; KAPUSTA, Jaroslav ; KMOŠEK, Matěj
Metodika nabízí přístupy předlaboratorní selekce vzorků umožňující finančně, časově i instrumentálně schůdné analýzy velkých souborů nálezů z archeologických výzkumů či nálezů v muzejních sbírkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)
Tomková, Kateřina ; Jonášová, Šárka ; Zlámalová Cílová, Z.
An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from imported glass.
Hellenistic mosaic glass and La Tène glass-working
Venclová, Natalie ; Jonášová, Šárka ; Vaculovič, T.
Hellenistic mosaic glasses are similar in their basic composition, as well as their trace elements, to the late group of La Tène glass of the 2nd-1st century BC. The imported glass vessels represent a luxury article used only by the elite in the Iron Age Europe.
Roman building terracottas between Vindobona and Brigetio and along Danubian Limes (1.-4. Century AD)
Janek, Tomáš ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
Práce se zaobírá římskými stavebními terakotami v oblasti mezi Vindobonou a Brigetiem a její sousední nadlimitní oblasti. První část se věnuje způsobu výroby římských cihel, nápisům, značkám a kolkům, které se na nich vyskytují. Druhá část práce zahrnuje celkovou nálezovou situaci římských stavebních terakot na limitních a nadlimitních stavbách. Taktéž podává stručný přehled stavu výzkumu na jednotlivých táborech. V třetí části se věnuji metodám zkoumání římský stavební keramiky. Zaměřuji se zejména na petrologické analýzy a možnosti počítačové podpory. V této části je navržen a otestován nový systém porovnávaní kolků za pomoci morfometrie a měření přesných rozměrů kartuše kolku. Tyto dva postupy umožňují přesné určení jednotlivých razidel a otvírají nové možnosti přístupu k materiálu. Poslední část práce se věnuje systému produkce a distribuce stavebního materiálu po vodních trasách. Modelově je v ní vypočteno množství potrubního materiálu na jednotlivé objekty, doba, za kterou mohl být vyroben a čas za který mohl být převezen do jednotlivých římských táborů.
Ravennate Marble Trade in the Late Antiquity: Material from the San Severo Complex
Tůmová, Helena ; Ondřejová, Iva (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent) ; Cantini, Federico (oponent)
Předmětem dizertační práce je studium obchodních mechanismů pozdně antické Ravenny z hlediska množství, typu a provenience importovaných kamenných artefaktů (fragmenty architektonické dekorace, obkladových desek, opus sectile, sarkofágů), a to na základě studia archeologického materiálu pocházejícího z lokality basiliky a kláštera San Severo v přístavu Classe (Ravenna). Ravenna představovala v 5. a 6. stol. n. l. významné administrativní a kulturní centrum, v němž se střetávaly prvky západního i východního umění a v němž se soustředil obchod a výroba. Kamenné artefakty pocházející z lokality San Severo v Classe byly analyzovány pomocí archeometrických metod, respektive na základě kombinace archeologického a geologického hlediska (makroskopické, geochemické a mineralo-petrografické analýzy) a dále na základě kvantitativního vyhodnocení. Mnoho vědeckých prací, věnovaných ravennskému umění a pojednávajích také o tématu ravennských "mramorů", často předpokládalo prokonéskou provenienci a čilé obchodních vztahy mezi Ravennou a Konstantinopolí, která byla prostředníkem a styčným bodem mezi východními lokalitami a Ravennou. Hypotézu provenience z Prokonésu podporuje častý výskyt prokonéského mramoru v celém antickém Středomoří. Pro určení provenience vybraných vzorků bílého mramoru byly využity...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.