Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zpráva o Ateliéru grafického designu 1
Hrabalová, Anna ; Přidalová, Kateřina (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce dokumentuje 6 let fungování Ateliéru grafického designu 1 a zamýšlí se také nad budoucností toto "prostoru" potažmo oboru obecně.
Zpráva o Ateliéru grafického designu 1
Klímová, Nela ; Přidalová, Kateřina (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce dokumentuje šest let fungování Ateliéru grafického designu 1 a věnuje se možnostem prezentace ateliéru.
Sto let od založení Československa: Výroční rok 2018 v hlavní večerní zpravodajské relaci České Televize
Rybáčková, Nikola ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak Česká televize pokryla ve své hlavní večerní zpravodajské relaci výročí sta let od vzniku Československa. To představovalo významné téma celého roku 2018, nejednalo se však o jediné jubileum, které jsme si v daném roce připomněli. V roce 2018 uplynulo osmdesát let od podepsání Mnichovské dohody roku 1938 a sedmdesát let od Vítězného února 1948. Bylo to také padesát let od Pražského jara a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V neposlední řade jsme pak oslavili také dvacet pět let od vzniku České republiky roku 1993. Všechny tyto události představují významné milníky českých i světových dějin dvacátého století. Tato práce proto analyzuje, nakolik se Česká televize těmto událostem věnovala. Cílem práce je získat pohled na pokrytí tohoto tématu v průběhu roku 2018 a zjistit, kolik prostoru bylo v Událostech jednotlivým výročím poskytnuto a jaké povahy byly dané příspěvky.
The media image of 100th anniversary of the founding of Czechoslovakia in Czech and Slovak dailies
Dvořáčková, Mária ; Just, Petr (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá mediálnym obrazom 100. výročia vzniku Československa v českých denníkoch Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Blesk a v slovenských denníkoch Pravda, SME a Nový Čas v období dva týždne pred výročím a dva týždne po výročí. Primárnym cieľom práce je reflexia a komparácia mediálneho obrazu stého výročia Československa vo vybraných českých a slovenských denníkoch. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská, charakteristiku skúmaných denníkov a špecifikuje výskumné metódy. Druhá kapitola pozostáva zo stručného prierezu históriou Československa, ktorý analýzu uvádza do kontextu. Tretia kapitola analyzuje spracovanie témy stého výročia vzniku Československa vo vybraných denníkoch s dôrazom na frekvenciu, žurnalistické žánre, zaradenie do rubrík, tematické zameranie a konotácie. Štvrtá kapitola sumarizuje výsledky prieskumu, odpovedá na výskumné otázky a overuje správnosť hypotéz.
Srovnání komemorací padesátiletého a stoletého výročí: Velikonoční povstání z pohledu kolektivní paměti
Hromádka, Michal ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Cílem této práce je porovnat dvě nejdůležitější komemorace (padesátileté a stoleté výročí) organizované k připomenutí Velikonočního povstání. V první kapitole je představen koncept kolektivní paměti a také interpretace tohoto konceptu od různých autorů. Koncept kolektivní paměti a paměti místa je pro tuto práci klíčový, protože komemorace jsou analyzovány právě pomocí těchto dvou konceptů. V této kapitole jsou také představena výzkumná kritéria, která jsou později použita při srovnávání komemorací. Mezi tyto kategorie patří identita organizátorů, geopolitická situace Irské republiky předcházející komemoracím a budování památníků a míst paměti v souvislosti s Velikonočním povstáním. V následujících dvou kapitolách jsou analyzovány konkrétní komemorace a podle výzkumných kritérií jsou porovnávány vzájemné podobnosti a rozdíly. I když existují určité podobnosti mezi oběma komemoracemi a je jich spousta, jsou tyto komemorace od sebe naprosto odlišné, především kvůli následkům. Komemorace z roku 1966 byly velmi kontroverzní, a to zejména z důvodu projevu, který prezident de Valera přednesl v poslední den oficiálních ceremonií. Komemorace roku 2016 byly všeobecně přijímány jako poklidné, uctivé a smysluplné, i když se jednalo o největší slavnostní událost v irské historii.
Zpráva o Ateliéru grafického designu 1
Klímová, Nela ; Přidalová, Kateřina (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce dokumentuje šest let fungování Ateliéru grafického designu 1 a věnuje se možnostem prezentace ateliéru.
Zpráva o Ateliéru grafického designu 1
Hrabalová, Anna ; Přidalová, Kateřina (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce dokumentuje 6 let fungování Ateliéru grafického designu 1 a zamýšlí se také nad budoucností toto "prostoru" potažmo oboru obecně.
Rozdělení Československa: 25 let od vzniku samostatné ČR a SR
Tabery, Paulína
Při příležitosti výročí pětadvaceti let od rozdělení Československa na dvě samostatné republiky provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Inštitút pre verejné otázky Bratislava ve spolupráci s agenturou Focus výzkumy mapující názory české a slovenské veřejnosti ohledně rozdělení i vzniku samostatných států. Podobný výzkum byl realizován rovněž před pěti lety, proto na tiskové konferenci budou prezentovány jak aktuální údaje, tak časové srovnání za obě země. Výzkum konkrétně zjišťoval například vnímání rozdělení federace v kontextu jiných historických událostí a to, jak je rozdělení Československa vnímáno dnešní optikou, tedy zda jej občané obou zemí považují spíše za správný či špatný krok. Respondenti ve výzkumu byli rovněž dotázáni, zda bylo správné přistoupit k rozdělení Československa bez toho, aby se občané k tomu mohli vyjádřit v referendu, a jak hodnotí to, co vznik samostatných států přinesl. V neposlední řadě se pak předmětem výzkumu stalo hodnocení současných vztahů obou zemí.
Oslavy padesátého výročí Elysejské smlouvy očima francouzského tisku
Wágnerová, Iveta ; Emler, David (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu médií, konkrétně novinových článků tří největších francouzských deníků Le Figaro, Le Monde a Libération. Cílem práce je zjistit, jak francouzský tisk hodnotil francouzsko-německou spolupráci v lednu 2013, kdy probíhaly hlavní oslavy padesátého výročí podpisu Elysejské smlouvy, smlouvy o spolupráci a přátelství mezi Francií a Německem, která vznikla díky snaze Charlese de Gaulla a Konrada Adenauera a byla podepsána 22. ledna 1963. Práce je rozdělena do tří kapitol a začíná popisem procesu vzniku francouzsko-německé spolupráce. Dále popisuje obsah smlouvy a samotné oslavy. Další dvě kapitoly aplikují na korpus 37 článků kvantitativní metody analýzy médií. V druhé kapitole práce používá frekvenční analýzu. Zkoumá různé kategorie slov a to, kolikrát se konkrétní slova v článcích vyskytují. Tato metoda poskytuje první analytický vhled do článků. Hlubší obsahovou analýzu článků poskytuje třetí kapitola za pomoci analýzy kódováním. Jsou zde určeny dvě kategorie - času a hodnocení současné (leden 2013) francouzsko-německé spolupráce. Práce dochází k závěru, že v článcích je francouzsko-německá spolupráce v současné době považována za prázdnou a že nepřináší žádné větší projekty do budoucna, jak tomu bývalo zvykem v padesátileté historii...
Květen 1945 optikou deníku Mladá fronta v časové spirále 65 let
Stoszková, Šárka ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Sekera, Martin (oponent)
Anotace: Diplomová práce "Květen 1945 optikou deníku Mladá fronta v časové spirále 65 let" zpracovává téma osvobození Československa v květnu 1945 pomocí kvalitativní obsahové analýzy vybraných dostupných textů publikovaných v deníku Mladá fronta (Mladá fronta DNES) v průběhu 65 let od jeho založení. V práci bude hodnocen vývoj periodika od jeho založení po současnost, analýza se věnuje vývoji postojů, názorů, způsobu žurnalistického sdělení a proměny mediálního obsahu stejné události ve stejném médiu na půdorysu metamorfózy doby. Hlavním cílem práce je získat odpověď na otázku, zda může být stejná (a z historického pohledu do značné míry konstantní) událost ve stejném mediálním produktu popisována v různých časových periodách stejně a jaké faktory to ovlivňují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.