Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výhody a nevýhody animačního programu na škole v přírodě
Urválková, Kristýna ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Chvostek, Lukáš (oponent)
Tato práce se zaměřuje na problematiku animačního programu na školách v přírodě, jeho výhody a nevýhody pro učitele. Teoretická část je věnována vymezení pojmu školy v přírodě a s ní související zážitková pedagogika a přírodní výchova. Dále se zabývá legislativní úpravou spojenou s povinnostmi školy a se zodpovědností pedagogů při výjezdu mimo školu. Práce se zabývá animačním programem, jeho organizací, směry a významem. V neposlední řadě analyzuje pedagogicko-psychologické aspekty animačního programu. Stručně popisuje dítě v cizím prostředí, jeho motivaci a osobnostní rozvoj v cizím prostředí. V empirické části jsou sledované výhody a nevýhody animačního programu, očekávání a přínosy pro učitele i pro žáky a jejich kolektiv. Rozhovor rozebírá i klima ve třídě a otevírá otázku včasných intervencí v oblasti šikany. Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké výhody a nevýhody představuje animační program na škole v přírodě. Řeší, zda učitelé vidí přínos v práci animátora s dětmi, nebo sami zařadí zajímavější program. Mým cílem je podívat se na školu v přírodě ze všech úhlů pohledu a najít tak správnou cestu ke kvalitnímu animačnímu programu, který bude správně rozvíjet osobnost dítěte v cizím prostředí. KLÍČOVÁ SLOVA zážitková pedagogika, přírodní výchova, škola v přírodě, animační program,...
Animace jako součást produktu vybraného hotelu
JANČOVÁ, Alžběta
Bakalářská práce je zaměřená na animaci jako součást produktu vybraného hotelu. Jejím cílem je specifikovat místo animace v produktu hotelu včetně zdůvodnění jejího významu v procesu uspokojování potřeb hotelových hostů. Prostřednictvím výsledků z provedené analýzy podmínek poskytování animačních služeb vybraným hotelem byl sestaven návrh, jako možnost zvýšení standardu těchto služeb. Pro provedení této analýzy byl vybrán Wellness hotel Frymburk.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.