Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Practical Application of Facebook Infer on Systems Code
Beránek, Tomáš ; Malík, Viktor (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Static analysis is nowadays often used in the development process to find defects in the produced software. Although static analysis tools can effectively find bugs in software with millions of lines of code, they have also some disadvantages. The main disadvantages are the difficulty to deploy the chosen tool on the given project, high numbers of false reports, and the time and space requirements. This thesis focuses on mitigating these negative features of the Facebook Infer tool mainly for the context of using it to analyse Linux utilities shipped as SRPM packages. To simplify its deployment, an Infer plugin has been created for the csmock tool, which allows static analysers to run automatically on packages for CentOS or Fedora. To reduce the number of false reports, a filter has been created, which filters Infer's output according to several proposed heuristics based on experience obtained by analysing the reports produced by Infer. The filter has been also included into the csmock plugin and tested on a number of packages. On the analysed packages, the filter was able to remove 60 % of false reports with a loss of 2.5 % of real defects. The time required to run the analysis can be reduced by using incremental analysis. Shortcomings of the incremental analysis provided implicitly by Infer were experimentally found, so this thesis also describes the creation of a wrapper for Infer, which replaces the incremental analysis in Infer.
Hodnocení účetních softwarů určených pro malé a střední podniky
Spáčilová, Veronika
Tato bakalářská práce je zaměřena na obsahovou analýzu a komparaci vybraných účetních softwarů. Jsou porovnávány programy na základě pořizovací ceny, provozních nákladů a jejich parametrů. V první části jsou systémy a kritéria výběru popsány z teoretického hlediska. Praktická část se zabývá analýzou účetních systémů, volbou kritérií a návrhem postupů pro výběr vhodného účetního softwaru. Součástí je i zhodnocení postupu při přechodu ze starého na nový ekonomický systém. Následují doporučení pro výběr a implementaci softwaru.
Nástroj pro tvorbu definic OVAL v projektu OpenSCAP
Černý, Jan ; Rogalewicz, Adam (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá standardem SCAP používaným v oblasti počítačové bezpečnosti a popisuje jeho svobodnou implementaci OpenSCAP. V textu je analyzován jazyk OVAL sloužící pro popis zraniteností a bezpečné konfigurace systémů. Důraz je kladen na typické problémy tohoto jazyka. Na základě získaných poznatků je navrženo rozšíření projektu OpenSCAP o možnost reportování a diagnostiky průběhu interpretace jazyka OVAL. Práce následně popisuje implementaci, integraci a testování tohoto rozšíření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.