National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Alternative energy sources in the selected region
NOVOTNÁ, Věra
This bachelor thesis is focused on the use of alternative sources in a selected region. More specifically, it deals with biogas plants in a selected region. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part contains general information, such as types of biogas plants, their general usage, their strategies, from which they draw material for energy production and where they invest this energy. The practical part consists of an analysis of the activities of biogas plants in the selected region. This analysis works with specific data on activities, strategies of specific biogas plants, their drawing subsidies or their plans for the future. The analysis includes interviews with representatives of selected biogas plants, from which the results of the survey outcome.
Legal regulation of the alternative sources usage in the Czech Republic
Hošek, David Jakub ; Žákovská, Karolina (advisor) ; Snopková, Tereza (referee)
This Master's degree thesis deals with the renewable energy sources regulation in the Czech Republic. It also mentions the European Union legislation on the topic and its development and focuses on the most important Directives and their goals as well as Member States' obligations. It presents Czech regulation in force and the conceptual documents in greater detail. It also points out the system of support available for the promotion in using the renewable sources of energy. Finally it examines the renewable energy sources of the small extent and the decentralized power generation as well.
Design of a photovoltaic power plant for a family house near Olomouc
Juřička, Dušan ; Maule, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
The bachelor's thesis deals with the introduction to the components of a photovoltaic system and the creation of a specific photovoltaic system installed in a family house located north of Olomouc. The system is designed to meet the requirements of a family of four. Based on simulations and current market prices, the profitability of the entire system is evaluated. The financial return of the project and the possibility of a subsidy from the state are also considered. In addition, the future possibility of purchasing an electric car is included and the potential impact on the flow of energy within the internal power grid is simulated.
Innovation and Extension of Solar Concentrator system
Vasyliev, Mykola ; Radil, Lukáš (referee) ; Baxant, Petr (advisor)
The bachelor thesis is focused on the innovation and expansion of the solar concentrator system, which was originally created by Robert Hrachiar in 2016 [1]. The description and implementation of the concentrator system is given in the bachelor's thesis entitled Solar applications with concentrator elements. The bachelor thesis contains a description of basic knowledge for the operation of a solar concentrator system, analysis of the original project, identification of deficiencies and the relevant improvement of the concentrator system. The advantages of solar energy over other alternative energy sources and the principle of operation of solar systems with separate mirrors are described in the theoretical part. The analysis of the project and the identification of deficiencies in the section described the identified deficiencies that arose during 2 years of operation of the solar system. Investigation of the causes of deficiencies and negative consequences. The Modernization section contains a description of the relevant improvement of the concentrator system based on the identified shortcomings, innovation and expansion based on the experience of using a similar system in the country and in the world.
Design of a building using alternative materials with respect to the requirements for sustainable development
Dvořák, Jakub ; Remeš, Josef (referee) ; Žižková, Nikol (advisor)
This diploma thesis deals with the design of a small family house, which construction uses alternative building materials. The first part of the thesis is devoted to the world, European and Czech legislation related to sustainable development. The concept of ecological construction, which focuses on the possibilities of reducing the negative impacts of construction production on the environment at various stages of construction and on energy, material, water and waste management, is also presented. The thesis also describes advantages and disadvantages of particular solutions. In the second part of the thesis, which based on theoretical knowledge, is the design of a family house from alternative materials worked out. The design of the study in the scale of 1:100 consists of measured floor plan drawings of all storeys, characteristic measured section drawings, layout plans with displayed furniture and equipment, elevation drawings of particular facades, roof drawings and situation design. The drawing part is accompanied by a text part. The processed design is compared to the reference building and then evaluated from the point of view of functional, economic, environmental and social requirements.
Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications
Smilek, Jan ; Leuchter, Jan (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort kvůli potřebě pravidelné údržby, navrhovaný zdroj využívá principu energy harvesting. Tento princip spočívá v získávání energie přímo z okolního prostředí napájené aplikace a její přeměně na energii elektrickou, která je dále využita pro na-pájení moderních MEMS (mikroelektromechanických) zařízení. Potenciální aplikací vyvíjeného zdroje je především moderní nositelná elektronika a biomedicínské senzory. Tato oblast využití ovšem klade zvýšené nároky na parametry generátoru, který musí zajistit dostatečný generovaný výkon z energie, dostupné v okolí lidského těla, a to při zachování prakticky využitelné velikosti a hmotnosti. Po stanovení předběžných požadavků a provedení analýz vhodnosti dostupných zdrojů energie ke konverzi byla k využití vybrána kinetická energie lidských aktivit. Byla provedena série měření zrychlení na lidském těle, především v místě předpokládaného umístění generátoru, aby bylo možno analyzovat a generalizovat hodnoty energie dostupné ke konverzi v daném umístění. V návaznosti na tato měření a analýzy byl vyvinut inovativní kinetický energy harvester, který byl následně vyroben jako funkční vzorek. Tento vzorek byl pak testován v reálných podmínkách pro verifikaci simulačního modelu a vyhodnocení reálné použitelnosti takového zařízení. Kromě samotného vývoje generátoru je v práci popsán i originální způsob zvýšení generovaného výkonu pro kinetické energy harvestery a jsou prezentována statistická data a modely pro predikci využitelnosti kinetických harvesterů pro získávání energie z lidské aktivity.
Fermentation of biogas plants
Mrůzková, Karolína ; Vičíková, Magda (referee) ; Svěrák, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis deals with the study of biogas plant technologies, mainly those based on the wet anaerobic digestion. In the experimental part of the thesis, biogas yield of the substrates (corn silage, corn hominy, pig slurry, poultry droppings, sugar beet pulp) is measured in a fermentation test. Based on the real biogas yields of a particular biogas plant, where the determined substrates are used, the relative error of the fermentation test was calculated.
Utilization of Knowledge Systems and Bases for Selection and Evaluation of Domestic Electrical Installations.
Haluza, Miroslav ; Martínek, Zbyněk (referee) ; Gurecký, Jiří (referee) ; Toman, Petr (advisor)
My doctoral thesis deals with use of the sophisticated methods for the selection of technical and economic solution of electrical wiring. This solution is based not only on a price but also on many other criteria such as a comfort, service, durability etc. The focus of the work is a treatise on wiring systems from a global perspective, where it is impossible to use a conventional approach for objective evaluation and selection of the appropriate electrical wiring system (because of the complexity of such systems and their interdependencies). In the four chapter are given information of an energy consumption (the total consumption and household consumption). In this chapter is given also a consumption prediction – especially for households. Following is an overview of possible measures for reducing electricity consumption in households. In the next part of this thesis are solved the knowledge, respectively expert systems for use in an electrical engineering – especially for a suitable tool for the selection and evaluation of households wiring electrical system. The result of this work provides a possible solution for a selection of wiring electrical system for households (focusing on the intelligent wiring) – from a technical and economic point of view and with using an innovative approach. The main contribution of this work is a proposal of the main part of the knowledge base. This base could be as a basis for knowledge, respectively for an evaluating technical and economical solution of an electrical wiring system – the expert system includes also a feedback function of an effectiveness solution, use value, price etc., which would also serve as a knowledge base.
Legal regulation of the alternative sources usage in the Czech Republic
Hošek, David Jakub ; Žákovská, Karolina (advisor) ; Snopková, Tereza (referee)
This Master's degree thesis deals with the renewable energy sources regulation in the Czech Republic. It also mentions the European Union legislation on the topic and its development and focuses on the most important Directives and their goals as well as Member States' obligations. It presents Czech regulation in force and the conceptual documents in greater detail. It also points out the system of support available for the promotion in using the renewable sources of energy. Finally it examines the renewable energy sources of the small extent and the decentralized power generation as well.

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.