Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza možností automatizace knihovních procesů v knihovně Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Římanová, Jana ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi inovace v knihovně Ústavu termomechaniky. Výchozí část obsahuje ve struktuře dekompozice knihovního systému rozbor stávající situace. Zejména je sledována míra automatizace knihovních procesů a zpřístupnění fondů, včetně šedé literatury. Dalším výchozím materiálem je průzkum informačních potřeb zaměstnanců ústavu. Klíčovým výsledkem průzkumu bylo zjištění nevhodného složení titulů periodik ve fondu knihovny. Následuje návrh automatizace implementací knihovnicko informačního systému. Samostatnou částí je návrh efektivního uložení a zpřístupnění výzkumných zpráv. V závěru práce jsou naznačeny další možnosti rozvoje.
Narrowing the gap of the digital divide: how NSTL contributes
Xu, Xiaomu ; Leng, Ling
In China, a digital divide results from geographical conditions, unbalanced economic development, individual differences, and other factors. To bridge this gap and to weaken the polarisation between the “information wealthy” and the “information poor,” a federal, Internet-based library, the National Science and Technology Library (NSTL), has been founded. This paper will introduce what NSTL is and how NSTL contributes to narrowing the gaps in order to reduce differences between the two groups in access to science and technology information and resources. NSTL consists of 9 library members, all of which are national authoritative libraries in different disciplines, respectively covering the natural sciences, engineering, agriculture, medicine, standards, and other fields. First, to narrow the gap caused by geographical conditions, NSTL has built 40 service stations covering 29 provinces, thus forming a nationwide information service network with the help of local and industrial scientific information institutions. This action not only guarantees resource sharing to the whole country, but also improves the service abilities of local providers. Second, to narrow the gap caused by unbalanced economic development, approximately 25,000 types of print resources that are state-funded can be unconditionally supplied to the public at reasonable prices, especially with low prices for remote and poor areas. Document delivery services are ordered over 400,000 times every year. Nearly 4,000 kinds of electronic journals are free for all domestic welfare and educational group users via Internet protocol address permissions. Third, to narrow the gap caused by individual differences, NSTL provides an integrated discovery system on the basis of unified cataloguing so that everyone can search literature easily. NSTL also organises trainings and seminars across the country, introducing and promoting resources to all communities. In addition, NSTL strives to explore approaches to international information access and to foster cooperation opportunities in order to close the gaps between countries.
Plný text: idr-1378_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1378_3_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1378_2_video - Stáhnout plný textMP4
Soudní knihovny v ČR
Mizlerová, Kateřina ; Korhoň, Ondřej (vedoucí práce) ; Krčálová, Kateřina (oponent)
Cílem práce je charakteristika současného stavu soudních knihoven v České republice. V práci bude popsána soustava soudů v České republice a organizace soudních knihoven, cílem práce je zjistit, jak a kým jsou soudní knihovny spravovány, jaký je jejich fond a rozsah, kdo má tyto knihovny na starosti a jaké služby pro soudce zajišťují. Mezi vybranými knihovnami jsou zařazeny mimo jiné knihovna Ústavního soudu v Brně, knihovna Nejvyššího soudu České republiky a knihovna Rozhodčího soudu v Praze. Klíčová slova soudy, soudnictví, soudní soustava, soudní knihovny, akademické knihovny, specializované knihovny, služby knihoven, uživatelé knihoven, knihovní fond, právnická literatura, právo
Kniha v zajetí sítí: elektronická kniha jako nový společenský fenomén globální síťové společnosti
Pavela, Tomáš ; Křížková-Pessrová, Hana (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Práce představuje elektronickou knihu jako médium informačního věku, jako médium plně korespondující s požadavky na efektivní šíření informací v globální síťové infosféře. První část práce se věnuje vymezení a definici základních pojmů předkládaného tématu. Druhá část přibližuje postavení elektronické knihy v kontextu střetu dvou prostředí, prostředí tištěného a elektronického. Elektronická kniha je představena jako produkt sociálně-technologických změn. Popsána je novomedialita elektronické knihy a akcentovány jsou problémy vyplývající z rozdílných povah prostředí tištěného a elektronického, zahrnující vybraná hlediska problematiky autorských práv v digitálním prostředí. Třetí část nastiňuje problematiku knihoven v prostředí sítí. Knihovny jsou představeny jako instituce adaptující se na nové formy služeb, mezi které patří také zpřístupňování elektronických knih. Je popsána nová role knihoven v prostředí sítí a předestřeny reakce odborné knihovnické obce na nové výzvy knihovnám v digitálním prostředí.
Analýza možností automatizace knihovních procesů v knihovně Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR, v.v.i.
Římanová, Jana ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi inovace v knihovně Ústavu termomechaniky. Výchozí část obsahuje ve struktuře dekompozice knihovního systému rozbor stávající situace. Zejména je sledována míra automatizace knihovních procesů a zpřístupnění fondů, včetně šedé literatury. Dalším výchozím materiálem je průzkum informačních potřeb zaměstnanců ústavu. Klíčovým výsledkem průzkumu bylo zjištění nevhodného složení titulů periodik ve fondu knihovny. Následuje návrh automatizace implementací knihovnicko informačního systému. Samostatnou částí je návrh efektivního uložení a zpřístupnění výzkumných zpráv. V závěru práce jsou naznačeny další možnosti rozvoje.
Vize, mise, strategie, taktika a realita
Svoboda, Martin
Prezentace: idr-835_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-835_2 - Stáhnout plný textMP4
NTK Discovery: od katalogu k centralizovanému vyhledávání
Pokorný, Jan
Prezentace: idr-834_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-834_2 - Stáhnout plný textMP4
Budování fondů v NTK, služby s přidanou hodnotou
Motejlková, Anna
Prezentace: idr-832_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-832_2 - Stáhnout plný textMP4

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.