Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení úpravy povrchu dřeva pomocí nedestruktivních metod
Plšek, Matěj ; Brožovský, Jiří (oponent) ; Vaněrek, Jan (vedoucí práce)
V této bakalářské práci budou popsány základní technologie obrábění dřeva a makroskopické znaky podle kterých se provádí vizuální třídění dřeva dle pevnosti. Budou popsány zobrazovací metody, kterými lze identifikovat drsnost povrchu dřeva. V experimentální části budou zjištěny parametry drsnosti povrchu pro různé metody povrchové úpravy a sledována případná závislost drsnosti povrchu dřeva na smáčení a hloubku průniku adheziva.
Podlepování historických textilií: Metodika projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II „Vývoj metod podlepování historických textilií“
Krejčí, Jan ; Škrdlantová, Markéta ; Drábková, Klára ; Bureš Víchová, Jana
Metodika doporučuje a popisuje konkrétní metody podlepování vhodné pro konzervování-restaurování historických textilií, a to s využitím v současné době dostupných adheziv a podkladových materiálů. Doporučení jsou v práci podložena výsledky rozsáhlého výzkumu, který byl proveden na Ústavu chemické technologie restaurování památek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Lepení sádrových odlitků
Zítková, Petra ; Ďoubal, Jakub ; Tišlová, Renata ; Kokstejnová, Aneta
Cílem památkového postupu bylo vytvořit studii, která se nejprve zaměřila na hodnocení materiálů (tradičně užívaných i moderních) podle kritérií odpovídajících požadavkům pro současné restaurátorské postupy. Ze získaných informací a poznatků studie postup následně doporučuje použití vhodného adhezního materiálu a dále představuje několik možností řešení postupů při lepení v závislosti na poškození děl, které zastupují nejčastěji řešené situace v rámci restaurování sádrových odlitků. Metody a postupy demonstruje na vybraných památkových objektech ze sádry pocházejících ze sbírky sádrových odlitků Stanislava Suchardy, u nichž byly využity a ověřeny v rámci jejich restaurování.
Elektronické umístění souboru: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení úpravy povrchu dřeva pomocí nedestruktivních metod
Plšek, Matěj ; Brožovský, Jiří (oponent) ; Vaněrek, Jan (vedoucí práce)
V této bakalářské práci budou popsány základní technologie obrábění dřeva a makroskopické znaky podle kterých se provádí vizuální třídění dřeva dle pevnosti. Budou popsány zobrazovací metody, kterými lze identifikovat drsnost povrchu dřeva. V experimentální části budou zjištěny parametry drsnosti povrchu pro různé metody povrchové úpravy a sledována případná závislost drsnosti povrchu dřeva na smáčení a hloubku průniku adheziva.
Hodnocení biologického ošetření osiva vybraných polních plodin
TICHÁ, Eva
Diplomová práce je zaměřena na biologické ošetření semen vybraných polních plodin pomocí adheziv v kombinaci s entomopatogenní houbou Metarhizium anisopliae a mykoparazitickou houbou Trichoderma virens. Jako adheziva byla vybrána potravinářská aditiva guarová guma, xantanová guma a karboxymethylceluloza. V rámci experimentů v laboratorních podmínkách bylo hodnoceno procento klíčivosti obilek ječmene jarního, semen řepky ozimé a okurky seté po 24 hodinách a energie klíčení a vitalita v průběhu 2 5 dnů. Adheziva v kombinaci s vláknitými houbami měla pozitivní vliv na růst a vývoj zárodečných kořínků ječmene jarního a růst a vývoj klíčních rostlin u všech testovaných plodin. Proběhlo hodnocení vzcházivosti biologicky ošetřeného osiva v laboratorních a polních podmínkách. Dále byla v diplomové práci ověřována schopnost kolonizace prostředí entomopatogenní houbou M. anisopliae, kdy byla houba do substrátu vnesena pomocí namořených semen. Z výsledků vyplývá, že introdukovaná houba je schopna po určitém čase infikovat larvy Tenebrio molitor a Galleria mellonella.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.