Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem
Cozlová, Nina ; Postlerová, Pavla (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent) ; Antalíková, Jana (oponent)
1 AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Proteiny sekretované samčím reprodukčním traktem hrají významnou roli v post- testikulárním vývoji spermie a v následných krocích reprodukčního procesu vedoucích k oplození. Epididymální maturace spermií je klíčovou událostí reprodukčního procesu. Spermie procházející epididymem prodělává významné změny působením proteolytických enzymů a glykosidas. Proteinasy a jejich inhibitory hrají důležitou roli téměř ve všech fyziologických procesech a jsou přítomny ve všech tkáních a tělních tekutinách. Inhibitor akrosinu (AI) chrání spermie a epitel reprodukčního traktu před nežádoucí proteolytickou degradací a vazebná místa pro zona pellucida (ZP) na plasmatické membráně spermie. Z kančího reprodukčního traktu byl izolován AI ze semenné plasmy a z povrchu spermie. Pomocí polyklonální protilátky jsme detekovali AI v extraktech z cauda epididymis, semenných vaků, prostaty, Cowperových žláz. Imunofluorescenční technikou jsme vizualizovali AI v epitelu i lumen orgánu a na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií a byl nalezen narůstající signál pro AI podél epididymu. Genová exprese mRNA pro AI byla pozitivní v epididymu, semenných vacích, prostatě, Cowperových žlázách a signál vzrůstal i podél epididymu. AI byl detekován také v epididymální tekutině a na spermiích podél...
Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem
Cozlová, Nina
Proteiny sekretované samčím reprodukčním traktem hrají významnou roli v posttestikulárním vývoji spermie a v následných krocích reprodukčního procesu vedoucích k oplození. Epididymální maturace spermií je klíčovou událostí reprodukčního procesu. Spermie procházející epididymem prodělává významné změny působením proteolytických enzymů a glykosidas. Proteinasy a jejich inhibitory hrají důležitou roli téměř ve všech fyziologických procesech a jsou přítomny ve všech tkáních a tělních tekutinách. Inhibitor akrosinu (AI) chrání spermie a epitel reprodukčního traktu před nežádoucí proteolytickou degradací a vazebná místa pro zona pellucida (ZP) na plasmatické membráně spermie. Z kančího reprodukčního traktu byl izolován AI ze semenné plasmy a z povrchu spermie. Pomocí polyklonální protilátky jsme detekovali AI v extraktech z cauda epididymis, semenných vaků, prostaty, Cowperových žláz. Imunofluorescenční technikou jsme vizualizovali AI v epitelu i lumen orgánu a na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií a byl nalezen narůstající signál pro AI podél epididymu. Genová exprese mRNA pro AI byla pozitivní v epididymu, semenných vacích, prostatě, Cowperových žlázách a signál vzrůstal i podél epididymu. AI byl detekován také v epididymální tekutině a na spermiích podél epididymu. Jeho funkce v epididymu...
Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem
Cozlová, Nina
Proteiny sekretované samčím reprodukčním traktem hrají významnou roli v posttestikulárním vývoji spermie a v následných krocích reprodukčního procesu vedoucích k oplození. Epididymální maturace spermií je klíčovou událostí reprodukčního procesu. Spermie procházející epididymem prodělává významné změny působením proteolytických enzymů a glykosidas. Proteinasy a jejich inhibitory hrají důležitou roli téměř ve všech fyziologických procesech a jsou přítomny ve všech tkáních a tělních tekutinách. Inhibitor akrosinu (AI) chrání spermie a epitel reprodukčního traktu před nežádoucí proteolytickou degradací a vazebná místa pro zona pellucida (ZP) na plasmatické membráně spermie. Z kančího reprodukčního traktu byl izolován AI ze semenné plasmy a z povrchu spermie. Pomocí polyklonální protilátky jsme detekovali AI v extraktech z cauda epididymis, semenných vaků, prostaty, Cowperových žláz. Imunofluorescenční technikou jsme vizualizovali AI v epitelu i lumen orgánu a na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií a byl nalezen narůstající signál pro AI podél epididymu. Genová exprese mRNA pro AI byla pozitivní v epididymu, semenných vacích, prostatě, Cowperových žlázách a signál vzrůstal i podél epididymu. AI byl detekován také v epididymální tekutině a na spermiích podél epididymu. Jeho funkce v epididymu...
Studium proteinů sekretovaných samčím reprodukčním traktem
Cozlová, Nina ; Postlerová, Pavla (vedoucí práce) ; Železná, Blanka (oponent) ; Antalíková, Jana (oponent)
1 AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Proteiny sekretované samčím reprodukčním traktem hrají významnou roli v post- testikulárním vývoji spermie a v následných krocích reprodukčního procesu vedoucích k oplození. Epididymální maturace spermií je klíčovou událostí reprodukčního procesu. Spermie procházející epididymem prodělává významné změny působením proteolytických enzymů a glykosidas. Proteinasy a jejich inhibitory hrají důležitou roli téměř ve všech fyziologických procesech a jsou přítomny ve všech tkáních a tělních tekutinách. Inhibitor akrosinu (AI) chrání spermie a epitel reprodukčního traktu před nežádoucí proteolytickou degradací a vazebná místa pro zona pellucida (ZP) na plasmatické membráně spermie. Z kančího reprodukčního traktu byl izolován AI ze semenné plasmy a z povrchu spermie. Pomocí polyklonální protilátky jsme detekovali AI v extraktech z cauda epididymis, semenných vaků, prostaty, Cowperových žláz. Imunofluorescenční technikou jsme vizualizovali AI v epitelu i lumen orgánu a na povrchu epididymálních a ejakulovaných spermií a byl nalezen narůstající signál pro AI podél epididymu. Genová exprese mRNA pro AI byla pozitivní v epididymu, semenných vacích, prostatě, Cowperových žlázách a signál vzrůstal i podél epididymu. AI byl detekován také v epididymální tekutině a na spermiích podél...
The ubiquitin–proteasome system is involved in the regulation of activity of spermadhesin aqn1 and acrosin inhibitor, the two sperm surface proteins, during porcine fertilization
Jonáková, Věra ; Yi, Y.J. ; Postlerová, Pavla ; Pěknicová, Jana
The spermadhesin AQN1and acrosin inhibitor (AI/SPINK2) proteins bind to the sperm plasma membrane at ejaculation. The AQN1 has been implicated in sperm binding to zona pellucida (ZP) of the oocyte as well as in sperm interactions with the epithelium of the oviductal sperm reservoir. The SPINK2 protects spermatozoa from proteolytic degradation during their trip up the female genital tract toward the oocyte. This study examined the role of two components of the 19S proteasome regulatory complex, the ubiquitin C-terminal hydrolase UCHL3 and PSMD8 in the AQN1-mediated boar sperm binding to zona pellucida. Interaction of PSMD4 subunit with the acrosomal surface-associated acrosin inhibitor AI/SPINK2 provided another line of evidence for the presence of 26S proteasomes on the sperm surface. Detection of the ubiquitinated forms of SPINK2 supports the hypothesis that SPINK2 activity is controlled by ubiquitin-proteasome system (UPS). The activity of the porcine AQN1, and thus the efficiency of sperm-oocyte recognition/binding, may be controlled by elements of the sperm surface-bound UPS, in particular by UCHL3, and by proteasomal regulatory complex subunit PSMD8. Ubiquitinated isoforms of AQN1 were also detected in boar sperm extracts. The UCHL inhibitor ubiquitin aldehyde and the antibodies against UCHL3 or PSMD8 increased the rate of sperm-ZP penetration and polyspermy during porcine in vitro fertilization (IVF). In contrast, the addition of recombinant UCHL3 to fertilization medium significantly reduced polyspermy rates, while maintaining satisfactory rate of monospermic fertilization (~50%). These results are significant for production agriculture. The high level of polyspermy that hinders porcine IVF for commercial embryo transfer could be mitigated by the modulation of the UCHL3 and/or PSMD8 activity.
Exprese a lokalizace inhibitoru akrosinu v kančím reprodukčním traktu
Jonáková, Věra ; Davidová, Nina ; Maňásková, Pavla
Inhibitory proteinas v semenné plasmě inhibují předčasně uvolněnou spermiovou proteinasu akrosin a ochraňují tak spermie a epitel samčího a samičího traktu proti proteolyse. Akrosin inhibitor mRNA byla nalezena v epididymu, v semených vacích, prostatě a Cowperových žlazách. Nepřímou imunofluorescencí inhibitor akrosinu byl detekován v sekreční tkáni cauda epididymu, prostatě a semených vacích a v akrosomální oblasti na epididymálních a ejakulovaných spermií. Přítomnost inhibitorů proteolytických enzymů v epididymu je důležitá pro processing spermiových membránových proteinů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.