Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách
Chržová, Michaela ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Pavlásková, Eliška (oponent)
Metody sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice Michaela Chržová Abstrakt (česky) Práce je zaměřena na sledování využívanosti prezenčního knihovního fondu na příkladech konkrétních knihoven. Práce představuje pojem prezenční výpůjčka a další základní pojmy a uvádí je do souvislostí s poskytováním výpůjčních služeb uživatelům/kám, s organizací knihovních fondů a se zpřístupňováním dokumentů v knihovnách. Samostatná kapitola rozebírá zpětnou vazbu v knihovnách. Tato část charakterizuje podstatu zpětné vazby a popisuje metody využívané a vhodné ke sledování prezenčních výpůjček v knihovnách. Věnuje se také průzkumům, které na toto téma proběhly v minulosti v České republice i v zahraničí. Praktická část práce je věnována vlastnímu průzkumu. Průzkum sledování prezenčních výpůjček v knihovnách v České republice byl proveden formou dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou vyhodnoceny a popsány v této bakalářské práci. Na příkladech konkrétních knihoven jsou popsány praktické možnosti využití údajů získaných sledováním prezenčních výpůjček v akvizici i budování a organizaci fondů. Výsledkem práce je zmapování metod sledování prezenčních výpůjček ve vybraných knihovnách v České republice.
Jazykový režim EU v praxi: srovnání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a angličtině na webových stránkách Evropského inspektora ochrany údajů
HAJNOVÁ, Daniela
Tématem této bakalářské práce je Jazykový režim EU v praxi: srovnávání dostupnosti dokumentů v češtině, ve francouzštině a v angličtině na webových stránkách Evropského inspektora ochrany údajů. V práci bude nejprve popsán institucionální rámec Evropské unie se základními údaji o ní. Následně bude detailněji probrána instituce, o níž práce je, tedy Evropský inspektor ochrany údajů, včetně dalších možných způsobů ochrany dat. Dále se bude pojednávat o jazykovém režimu Unie, jak funguje a jaké jazyky jsou rozlišovány v rámci společenství. Další kapitola se bude věnovat jádru práce. Nejprve bude popsán samotný vzhled stránek, následovat bude rozbor dokumentů, které se na stránkách nacházejí. Následující kapitola bude syntézou té předchozí. Další kapitola bude obsahovat podrobný trojjazyčný glosář, jehož pojmy budou vybrány z glosáře, jenž se nachází na webových stránkách instituce. Poslední kapitolou bude závěr. Práce bude obsahovat resumé ve francouzštině a pro přehlednost také obrázky, grafy a tabulky.
Repozitáře šedé literatury
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.