Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Wirelessly Controlled Robotic Swarm.
Matoušek, Sebastian
The focus of this paper is to create a team of four robots that have a common goal and a central unit – an Android app – coordinating them. Each of the robots has a wide range of sensors at its disposal, like a gyroscope, an accelerometer, encoders or a range sensor that help the robots orientate in the terrain in which they are operating. An Android app was created for controlling the robots. The application also displays maps which the robots create, and plot the graphs from their data.
Přenosné zařízení pro autonomní odečet měřidel
Giesl, Vojtěch ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Vašíček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bateriového zařízení na bázi ESP32 modulu, s optickým rozhraním pro komunikaci s měřidly, jako je elektroměr, kalorimetr a jiné zařízení dle EN62056. Nejprve se věnuje teorii Internetu věcí, mikrokontroleru ESP32 a normě EN62056, dále se zabývá návrhem prototypu tohoto zařízení jak po softwarové i hardwarové stránce. Poslední část je věnována realizací navrženého prototypu a tvorbou webové aplikace, která je určena pro prezentaci naměřených dat z tohoto zařízení.
Návrh nízkonákladového řešení regulační a ovládací jednotky pro akvária a terária
PAPAJ, Michal
Práce se zabývá návrhem nízkonákladového řešení regulační a ovládací jednotky pro akvária a terária. Zkoumá nároky živočichů na prostředí a možnosti vhodných technologií pro akvária a terária. V rámci analýzy je zvolena vhodná nízkonákladová technologie pro vlastní regulační jednotku. Praktická část se zabývá návrhem a konstrukcí systému regulační jednotky. Jednotka je schopna monitorovat či regulovat mimo jiné teplotu, pH, výšku vodní hladiny nebo osvětlení. Je taktéž navržena a implementována mobilní a webová aplikace pro řízení regulační jednotky. Výsledný systém umožňuje kontrolovat stav prostředí a vzdáleně jej regulovat.
Systém pro řízení chytré domácnosti
SCHOLZ, Luděk
Tato bakalářská práce řeší problematiku chytré domácnosti v nasazení jako opensource systém s kladeným důrazem na nízké pořizovací náklady. V práci jsou sestrojeny tři vlastní zařízení, která jsou nasazena v reálném provozu, a to chytrá hlavice, měřič spotřeby a detektor zatopení sklepa. Práce řeší problematiku vývoje vlastních zařízení s otestováním a porovnáním oproti komerčním zařízením. Mimo jiné řeší práce i komunikaci lokální instalace chytré domácnosti a serveru. V závěru je nastíněno, jakým směrem se dále celý projekt bude vyvíjet
Detekce přítomnosti subjektů ve střeženém prostoru
Múdry, Adam ; Vašíček, Zdeněk (oponent) ; Šimek, Václav (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť a implementovať systém slúžiaci na detekciu prítomnosti subjektu v stráženom priestore pomocou vstavanej platformy ESP32. Navrhnutý systém je schopný využívať viacero rôznych senzorov, umožňujúcich detekciu pohybu, zvuku, snímanie fotografii a podobne. Riešenie práce bolo realizované taktiež s pomocou platformy Raspberry Pi ako ovládacieho serveru a voliteľne využíva aj cloudové služby pre väčšiu flexibilitu nasadenia.
Test Application for Microcontroller ESP32
Šintaj, Oliver ; Jakubík, Mário (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the analysis and design of a test application for the ESP32 microcontroller for the company ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov (hereinafter referred to as Elcom). The chapter on the theoretical basis of the work describes the necessary information for working with ESP32. The next chapter focuses on the analysis of the current implementation. The last chapter presents the proposal and the form of implementation together with the benefits of the new proposal.
Návrh počítačové sítě pro rodinný dům
Fabo, David ; Sedlák, Petr (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem funkční počítačové sítě v rodinném domě. V první část práce se soustředí na analýzu současného stavu objektu, ve kterém bude návrh počítačové sítě realizován, je zde popsán aktuální stav objektu a materiály použity při stavbě. Následuje teoretická část, ve které jsou popsány všechny teoretická východiska, které se vztahují k problematice. V praktické části je zpracován návrh počítačové sítě a finanční zhodnocení projektu.
Řídicí systém pro chytrou zahradu
Antoš, Jan ; Petyovský, Petr (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout a realizovat koncepci distribuovaného řídicího systému pro chytrou zahradu. Tento systém umí změřit jednotlivé fyzikální veličiny, zpracovat naměřená data, odeslat je do centrální jednotky a zde je uživateli zobrazit na displeji. Následně se tyto naměřená data zálohují v databázi, se kterou je propojený web pro vizualizaci.
IEEE 802.11 wireless networking for HelenOS
Kolárik, Jan ; Děcký, Martin (vedoucí práce) ; Mareš, Martin (oponent)
IEEE 802.11 (alias WiFi) je populární standard pro bezdrátové LAN sítě. Tato práce dokumentuje jeho implementaci v rámci výzkumného operačního systému HelenOS, který se od tradičních systémů liší tím, že je postavený na mikrojádrové architektuře. Nejprve jsou popsány obecné koncepty WiFi technologie. Následuje popis použitých nástrojů při vývoji práce. Společně s ním je znázorněna zvolená metoda integrace bezdrátového frameworku do současného systému. V další kapitole jsou rozebrány implementační detaily práce. Zde je důkladně vysvětlena struktura ovladače pro vybrané WiFi zařízení a popsána funkcionalita IEEE 802.11 knihovny. V závěru práce je pak zhodnocení výsledných vlastností a porovnání dodané implementace s již existujícími řešeními.
Chytrá domácnost: Digitální termostatická hlavice řízená přes WiFi
Smejkal, Jan ; Kapinus, Michal (oponent) ; Materna, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá chytrým vytápěním v domácnostech s radiátory. Cílem je vytvořit levnou hlavici pro vytápění a pomocí WiFi a MQTT ji integrovat do systému Home Assistant. Zaměřil jsem se na zachování vzhledu, funkcí hlavice a uživatelskou přívětivost. Home Assistant umožňuje zobrazování grafů díky InfluxDB a Grafaně. Dále dokáže díky programu v nástroji Node-RED ztlumit vytápění v době nepřítomnosti uživatele a plánovat časový rozvrh ovládání ventilů. Celková cena hlavice je pod 400 Kč. Regulaci teploty zajišťoval predikční kontrolér, který byl nahrazen PID kontrolérem. Ten je schopen přesnější regulace s rozdílem maximální a minimální teploty okolo 2 C. Režim boost hlavice se dá ovládat i z Home Assistanta. Výsledná práce je dobrým základem pro nízkonákladový chytrý systém vytápění. 

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.