Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociogeografická regionalizace okresu Benešov v letech 2001-2011 a vliv pracovní atraktivity Prahy na její změny
Pešek, Ondřej
Dojížďka se stala nedílnou součástí každodennosti života v naší společnosti a analýza dojížďkových proudů má zásadní význam pro zachycení sociogeografické organizace společnosti. Předkládaná diplomová práce má za hlavní cíl identifikovat změny v geografických aspektech dojížďky za prací a do škol v okrese Benešov během intercenzálního období 2001-2011. Druhým cílem je vyhodnotit vliv makroregionálního centra Prahy na dojížďku za prací v okrese Benešov. Tento okres je vzhledem ke své blízkosti a dobré dopravní dostupnosti Prahy vhodným modelovým příkladem pro posouzení vlivu makroregionálního centra na sousední mikroregiony. Tento vliv makroregionálního centra je sledován pomocí analýzy pracovních dojížďkových proudů a také pomocí dotazníkového šetření. Záměrem dotazníkového šetření je zachytit zejména to, jak lidé vnímají dojížďku za prací a pracovní příležitosti v Praze. Klíčová slova: dojížďka, sociogeografická regionalizace, makroregion, mikroregion, funkční region, Benešov, Praha, Vlašim, Votice.
Sociogeografická regionalizace okresu Benešov v letech 2001-2011 a vliv pracovní atraktivity Prahy na její změny
Pešek, Ondřej
Dojížďka se stala nedílnou součástí každodennosti života v naší společnosti a analýza dojížďkových proudů má zásadní význam pro zachycení sociogeografické organizace společnosti. Předkládaná diplomová práce má za hlavní cíl identifikovat změny v geografických aspektech dojížďky za prací a do škol v okrese Benešov během intercenzálního období 2001-2011. Druhým cílem je vyhodnotit vliv makroregionálního centra Prahy na dojížďku za prací v okrese Benešov. Tento okres je vzhledem ke své blízkosti a dobré dopravní dostupnosti Prahy vhodným modelovým příkladem pro posouzení vlivu makroregionálního centra na sousední mikroregiony. Tento vliv makroregionálního centra je sledován pomocí analýzy pracovních dojížďkových proudů a také pomocí dotazníkového šetření. Záměrem dotazníkového šetření je zachytit zejména to, jak lidé vnímají dojížďku za prací a pracovní příležitosti v Praze. Klíčová slova: dojížďka, sociogeografická regionalizace, makroregion, mikroregion, funkční region, Benešov, Praha, Vlašim, Votice.
Kostel Všech svatých v Olbramovicích stavební historie a uměleckohistorické souvislosti
DRÁBEK, Jiří
Předmětem této bakalářské práce je kostel Všech svatých, který se nachází ve vesnici zvané Olbramovice, lokalizované ve středních Čechách na Benešovsku. Stavební historie kostela sahá až do 12. století. Bakalářská práce se věnuje architektonické stránce této stavby a známé vývojové etapě z románského období po současnost. Dále se práce zaměřuje také na stavební dějiny a urbanistickou stránku objektu, na historický kontext vzniku, význam podoby objektu a uvedení do souvislostí doby vzniku. Práce se rovněž věnuje srovnání formálních souvislostí s dalšími sakrálními stavbami v blízkém okolí.
Kniha pamětní červená města Votic s pozemkovými vklady z let 1513-1631(1684)
DRMLOVÁ, Iva
Předkládaná bakalářská práce "Kniha pamětní červená města Votic s pozemkovými vklady z let 1513 1631 (1684)" si klade za cíl představit pamětní knihu, která vznikla ve Voticích v 16. století a byla vedena i v 17. století. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola poukazuje na historii města Votic od jejich první písemné zmínky až po současnost. Druhá kapitola se věnuje všeobecnému vývoji městské správy od roku 1420 až do revolučního roku 1848. Třetí kapitola informuje o vzniku a vývoji městských knih na našem území a o jejich členění. Čtvrtá kapitola obsahuje paleografický a diplomatický rozbor pamětní knihy. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky. K práci je připojen seznam použitých pramenů, literatury a přílohy. Zejména fotografie písma městských písařů, dále tabulky a grafy.
Sociogeografická regionalizace okresu Benešov v letech 2001-2011 a vliv pracovní atraktivity Prahy na její změny
Pešek, Ondřej ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Kraft, Stanislav (oponent)
Dojížďka se stala nedílnou součástí každodennosti života v naší společnosti a analýza dojížďkových proudů má zásadní význam pro zachycení sociogeografické organizace společnosti. Předkládaná diplomová práce má za hlavní cíl identifikovat změny v geografických aspektech dojížďky za prací a do škol v okrese Benešov během intercenzálního období 2001-2011. Druhým cílem je vyhodnotit vliv makroregionálního centra Prahy na dojížďku za prací v okrese Benešov. Tento okres je vzhledem ke své blízkosti a dobré dopravní dostupnosti Prahy vhodným modelovým příkladem pro posouzení vlivu makroregionálního centra na sousední mikroregiony. Tento vliv makroregionálního centra je sledován pomocí analýzy pracovních dojížďkových proudů a také pomocí dotazníkového šetření. Záměrem dotazníkového šetření je zachytit zejména to, jak lidé vnímají dojížďku za prací a pracovní příležitosti v Praze. Klíčová slova: dojížďka, sociogeografická regionalizace, makroregion, mikroregion, funkční region, Benešov, Praha, Vlašim, Votice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.