Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kooperativní hra pro dva hráče v Unity
Červinka, Petr ; Karas, Matej (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření hry v herním enginu Unity. Projekt je složen ze dvou částí. První částí je hra samotná, ve které dva hráči ovládají dvě postavy na jedné klávesnici, přičemž musí spolupracovat a překonávat překážky a nebezpečí. Jedná se o herní mechaniky, které buď hráčům brání v postupu úrovněmi nebo je při doteku zabije. Druhou částí je editor map, který umožňuje hráčům vytvářet vlastní úrovně. Každá úroveň je složená z objektů, například bloků, pozadí a herních mechanik. Tyto objekty je možné dynamicky přidávat, odstraňovat a přesouvat.
Knihovna pro kosterní animace
Maliňák, Jan ; Chlubna, Tomáš (oponent) ; Vlnas, Michal (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je navrhnout fyzikální řešení pro generování kosterních animací. To umožňuje za prvé provádět drobné úpravy animace v reálném čase, a za druhé dynamicky generovat pohyb postavy i bez předchozího vytvoření animace pro daný konkrétní účel. Vytvořený modul pro herní engine Unity využívá úhlovou rychlost k určení rotace kosti, namísto vyhodnocení animační křivky v konkrétní časový okamžik. Výpočet se provádí generováním sil svalů, výpočtem točivého momentu a aplikováním výsledného úhlového zrychlení jednotlivých kostí. Po zadání cíle ve vhodné formě začne animační systém pohybovat připojenou kostrou a bude se snažit dosáhnout daného cíle.
Hra pro více hráčů na mobilním zařízení
Čechák, Daniel ; Hradiš, Michal (oponent) ; Bambušek, Daniel (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout a vyvinout jednoduchou, a přesto zábavnou hru pro mobilní zařízení, která svým zpracováním má hráče zabavit a zpříjemnit jim chvíle odpočinku. Hra je vyvíjena v Unity. Jedná se o deskovou hru pro 2-4 hráče a obsahující čtyři minihry. Hráči se posouvají po herním plánu pomocí hodu kostkou a jsou ovlivněni bonusy získanými v minihrách podle jejich šikovnosti. V práci je popsán postup při návrhu této hry a také její implementace. V neposlední řadě je součástí práce několik metod testování této hry. Hra byla publikována a je volně dostupná na Google Play pod názvem MiniBoard Champ. 
Real-Time Generator of 2.5D Game World
Dubec, Matej ; Pečiva, Jan (oponent) ; Chlubna, Tomáš (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to design and create a game world generator, working in real-time, in Unity game engine. The thesis revolves around principes of game creation, methods of procedural generation of objects used in games and describes the design and implementation of the generator.
Artificial Intelligence for Strategy Games
Ščevik, Ľuboš ; Herout, Adam (oponent) ; Matýšek, Michal (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with artificial intelligence for strategy games. To be able to demonstrate the AI, I also created a 2D real-time strategy game. The Monte Carlo method played a part in the creation of this AI. It started by generating plans for the AI, then plans for its opponent. It used these plans during the simulations of battles. In the end it chose the most effective plan, which was then implemented in the game. The game, along with artificial intelligence, was created in the Unity game engine.
Historie atletického oddílu tělovýchovné jednoty Sokol v Hradci Králové
Hovádková, Natálie ; Kašpar, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Název práce: Historie atletického oddílu tělovýchovné jednoty Sokol v Hradci Králové Abstrakt: Cílem této práce je zaměřit se na vznik a vývoj atletického oddílu tělovýchovné jednoty Sokol Hradec Králové. Nejprve bude zmíněn vznik Sokola na území Československa. Následně se práce zaměří na založení Sokola v Hradci Králové, pod který spadá právě atletický oddíl. Dále zde padne zmínka o dalších sokolských jednotách na území Hradce Králové. Následující kapitola bude věnována historickému vývoji hradeckého atletického oddílu od jeho vzniku až do devadesátých let dvacátého století. V práci budou také zmíněni významní hradečtí atleti a jejich úspěchy. V závěru práce bude porovnán hradecký a pardubický atletický oddíl. Klíčová slova: atletika, Sokol, jednota, činnost Sokola, Hradec Králové, historie, Česká obec sokolská, Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner
Sběratelská karetní hra s umělou inteligencí
Doležal, Josef ; Vlnas, Michal (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem práce je tvorba digitální verze sběratelské karetní hry Flesh and Blood . Součástí hry je umělá inteligence, která je schopna tuto hru hrát na začátečnické úrovni. Zásadním problémem jak při tvorbě této hry a její umělé inteligenci je fakt, že hra se neustále rozšiřuje o nové karty a pravidla. Práce popisuje jak je možné řešit vývoj v takto dynamickém prostředí. Ve hře je tento problém s rozšiřováním řešen pomocí zapouzdřených modulů jednotlivých herních prvků. Díky tomuto přístupu je zjednodušeno přidávání nových karet a případná úprava pravidel. Pro umělou inteligenci je možné řešení vhodné uzpůsobení vstupů. Umělá inteligence je realizována pomocí neuronové sítě a učena pomocí hry sama proti sobě, či ostatním sítím. Výstupem sítě je výběr vhodného tahu, který probíhá na základě informací o aktuálním stavu ve hře. Proto je důležité efektivní kódovaní aktuálního stavu hrací desky.
Robotic Workplace Programming Using Microsoft HoloLens 2
Hiadlovská, Simona ; Beran, Vítězslav (oponent) ; Bambušek, Daniel (vedoucí práce)
This thesis focuses on usability of mixed reality head-mounted display - Microsoft HoloLens in programming a robotic workplace. Use of the headset is demonstrated by created user interface. The thesis builds on the existing user interface-- AREditor connected to ARServer. It allows the user to add and manipulate with 3D objects of robots and collision objects to the workplace scene. Subsequently, users can add specific tasks to the created scenes, in which they can use 3D action objects and action points to determine the type of action and the place of its execution. User can combine actions by links that determine the order in which actions are performed. All functions are available in a simple menu, which is displayed to the user whenever he looks at his hand. The resulting user interface is tested using user experiments, where the participants of the experiment tested the designed user interface and the existing AREditor interface in simple tasks.
Editor kooperativního prostředí ve VR
Schneider, Michael ; Bambušek, Daniel (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření editoru v herním enginu Unity, ve kterém lze jednoduše sestavit svět pro virtuální realitu.     Práce seznamuje s aktuálními VR technologiemi a jejich omezeními. Také se zabývá návrhem a implementací VR aplikace v Unity, včetně potřebných pluginů. Součástí řešení je i VR multiplayer, který umožňuje sdílet vytvořený svět s ostatními hráči VR.  Pro funkčnost takovéto aplikace bylo potřeba vytvořit komplexní systémy pro správu prostoru, dále vytvořit implementaci serveru, který podporuje klienta ovládaného pomocí virtuální reality a systémy interakcí, aby svět okolo hráčů zůstal interaktivní.  

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.