National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Success Rate of Think-tanks as an Actors of the Public Policy
Majerčíková, Kristína ; Frič, Pavol (advisor) ; Jelínková, Marie (referee)
Think tanks are active actors in the political process and form an integral part of political culture. In the socio-political context, they fulfill the role of data and knowledge providers, assisting with information for political actors, while also operating in the private and public sectors.They supplycredible informationand offer important insights.Their form varies based on the environment they operate in. This work examines four selected Czech think tanks: the Institute for European Policy Europeum, the Institute for Politics and Society, the Center for Security PolicyEuropean Values, and the Masaryk Democratic Academy. Through set objectives,the work explores the effectiveness of thinktanks and their connectionwith experts, and through personal interaction,examines the most successful areas, supplementingthis with the level of experts using the concept of theories of change and selected impact indicators. I confirm that the success of the selectedthink tanks is in fulfillingtheir missions' objectives and is associated with highly qualified experts. However, the work does not shy away from challenges in a range of issues.
Think-tanks-and Their Role in the New EU Member States:Czech and Slovak Experience
Pitoňáková, Lívia ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Think-tanks and Their Role in the New EU Member States: Czech and Slovak Experience
Pitoňáková, Lívia ; Dvořáková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.