Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analysis of floating photovoltaic usage in the Czech Republic
Al Halabi, Enas ; Vrána, Michal (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
This thesis deals with floating-PV technology and its structure, components, suitable water bodies, benefits, and challenges. In addition to an overview of its history and deployment around the world, the basic evaluation of placement for FPV installation is described in this thesis. As evaluated waterbody the Nové Mlýny reservoir was selected. Moreover, a floating PV system was designed and described in this site. This study illustrates a comparative analysis that describes the structure, cost, operating environment, and power generation of a floating and a land-based PV system.
Moderní technologie pro vytápění rodinného domu
Škvařil, Ondřej ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.
Moderní technologie pro vytápění rodinného domu
Škvařil, Ondřej ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.
Moderní trendy ve vytápění rodinného domu
Holub, Ondřej ; Špiláček, Michal (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá shrnutím základních znalostí o možnostech vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové technologie a to především tepelná čerpadla. V druhé části práce je provedeno srovnání některých způsobů vytápění pro konkrétní modelový dům.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.