Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení krajinného pokryvu Vojenského újezdu Libavá s použitím klasifikátoru Random Forest
Žďánský, Vít ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Laštovička, Josef (oponent)
Data land cover nám pomáhají lépe pochopit krajinu, jak se vyvíjí, její využití a vliv lidské činnosti na ni. Díky novým metodám v oblasti DPZ jsme schopni tyto procesy zaznamenávat rychleji a v širším měřítku, než tomu bylo dříve. Tato práce se zabývá hodnocením přesností klasifikátorů Random Forest (RF) a Maximum Likelihood (ML) pomocí družicových dat Sentinel-2 v oblasti Vojenského újezdu Libavá. Právě vojenské újezdy prošly velmi specifickým vývojem a údaje o krajinném pokrytí chybí. Klasifikační legenda obsahuje 8 tříd. Výsledky klasifikace obou algoritmů jsou vyšší než 80 %. Lepších výsledků bylo dle očekávání dosaženo použitím klasifikátoru Random Forest. Nejpřesněji byly klasifikovány třídy vodních ploch a listnatých a jehličnatých lesů, nejhůře orná půda a řídká vegetace. Ostatní třídy se svou přesností odlišovaly. Výsledky práce jsou hodnoceny pomocí chybových matic, celkové přesnosti a kappa koeficientu. Klíčová slova: klasifikace, Random Forest, Maximum Likelihood, vojenský újezd, dálkový průzkum země, Sentinel 2, krajinné pokrytí, Libavá

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.