National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Fusion of Radar and Visual Data for Remote Sensing
Strych, Tomáš ; Beran, Vítězslav (referee) ; Kolář, Martin (advisor)
Cieľom práce je vygenerovať satelitný optický snímok v prípade jeho nedostupnosti. Takýto snímok je vygenerovaný z aktuálneho radarového snímku a za pomoci radarových a optických snímkov z minulosti. Zameranie práce cieli na poľnohospodárstvo, kde sa na analýzu dát používajú rôzne vegetačné indexy. Pre zjednodušenie problematiky je práca zameraná len na optický snímok zobrazujúci NDVI. Boli vytvorené 4 dátové sady, pre prvé tri ročné obdobia a~štvrtý, ktorý ich spája. Pre riešenie problému preloženia obrázku z jedného na druhý bol použitý model Pix2Pix-cGAN. Výsledky práce zobrazujú rozdiely pri použití dátových sád, rozličného množstva a~typu použitých snímkov, tak ako aj intervalu medzi snímkami. Daným výskumom bolo zistené, že sieť je schopná vytvárať reálne uveriteľné obrázky s validnými numerickými hodnotami, avšak má problém správne využiť informáciu o radarovej zmene, ktorá je dôležitá pre ohodnotenie vývoja rastlín práve v prípade nedostupnosti optického snímku. Táto práca a~jej výsledky sú jedinečné vďaka naprieč Európou geograficky rozmanitej dátovej sade a vďaka zameraniu na agrikultúru, a to bez ohľadu na typ plodín.
Detection of snow avalanche debris from satellite synthetic aperture radar (SAR) data
Klímová, Tereza ; Kolář, Jan (advisor) ; Brodský, Lukáš (referee)
DETECTION OF SNOW AVALANCHE DEBRIS FROM SATELLITE SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) DATA Abstract This thesis engages with detection of snow avalanche debris at radar images taken with synthetic aperture radar on Sentinel-1 satellite. The aim is to find method for recognizing places at image where is the snow avalanche debris. A method is based on neural net principle, specifically on using pre-trained model of neural net VGG-19. According to results of neural net, training images are splitted into two cathegories: there is an avalanche and there is not. It is called binary classification. The result is statistical evaluation of success rate compared with other traditional methods. keywords: snow avalanche, Sentinel-1, neural net, VGG-19

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.