National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Business Process Improvement through development of ontology
Elischer, Viliam ; Řepa, Václav (advisor) ; Vacura, Miroslav (referee)
The presented thesis offers in a wrapped form some basic information about HR procesess in an existing company and at the same time it draws new improvement options by applying an ontological solution. The aim of the thesis is based on a performed process analysis to select and resolve identified deficiencies by planed process improvements. Furthermore the author's solution enables to extend nowadays available options IT systems. The result of the diploma thesis is the description and categorisation of investigated process inefficiencies, followed by a relevant solution of ontological nature designed for elimination of the detected inefficiencies. The thesis is divided into three parts. First of them is oriented to characterise organization's environment, second part contains detailed analysis of hiring process and its subprocesses. Discussion about one of the most main uneffectivity's way, method of using IT systems in a process of process, runs on a base of knowledge contained in previous parts of the thesis.
Polythematic Structured Subject Heading System and its potential in the area of indexing and searching web documents 000000026 506__ $$aPublic
Kožuchová, Kristýna ; Škuta, Ctibor
PSH je jedním ze zástupců systémů organizace znalostí a je proto určen k předmětové indexaci dokumentů tak, aby mohly být později efektivněji vyhledány. Zatímco v minulosti byla předmětová indexace dokumentů doménou profesionálů – knihovníků, nyní se tento druh intelektuální činnosti přesouvá také do rukou běžných uživatelů. V roce 2009 došlo v oblasti PSH k několika významným změnám. Heslář je nyní zveřejněn v sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS) v souladu s principy linked data pod licencí Creative Commons. SKOS slouží k reprezentaci systémů organizace znalostí a je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF - Schema) za účelem zpřístupnění strukturovaných slovníků pro sémantický web. Vzhledem k používání globálně unikátních URI (Uniform Resource Identifier) jako identifikátorů je možné na hesla PSH jednoduše odkazovat a vytvářet vazby s dalšími informačními zdroji. V případě PSH to znamená, že u některých hesel lze nalézt odkazy na předmětová hesla Kongresové knihovny (Library of Congress Subject Headings) a DBPedii. Jednou z novinek zpřístupněných na stránkách Národní technické knihovny v sekci PSH je funkce pro vytváření úryvků metadat s hesly PSH ve formátech Dublin Core a Common Tag. Prostřednictvím zápisu RDF v atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. V současnosti PSH neslouží pouze jako prostředek pro věcnou selekci bibliografických záznamů, ale jeho potenciál je rozvíjen také v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů.
Fulltext: idr-33_2 - Download fulltextPDF
Slides: idr-33_1 - Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.