National Repository of Grey Literature 259 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Deployment and Utilization of Business Intelligence Tools
Štaud, Štěpán ; Luhan, Jan (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
The diploma thesis deals with the analysis of the current state of working with data of a company offering telecommunication operator services, which deals with the acquisition of new customers in the B2B sector. The diploma thesis later deals with the design and implementation of Business Intelligence solutions. The solution will improve the company's processes and serve as a support for data-driven decision-making.
Designofa Reporting Solution for Internal and External Clients of a Marketing Agency
Svoboda, Jakub ; Luhan, Jan (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
The aim of this diploma thesis is a proposal to improve reporting solution for the marketing agency Business Factory. Based on the variant selected by a multi-criteria evaluation, it will be possible to extract, transform, present and analyze the data needed for decision-making faster and more reliably than before. The result will be a more efficient way of decisions making both for the agency's internal team and for its clients.
Optimising Project Management in Industry
Albrecht, Robert ; Doskočil, Radek (referee) ; Širáňová, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou projektového řízení ve firmě a k tomu využívá řadu nástrojů pro zachycení stavu tamní situace. Cílem analýzy je vytvoření teoretického výstupu, který slouží jako potřebný základ pro návrh vylepšení. Navrhována vylepšení jsou zpracována za použití standardních nástrojů projektového řízení a poskytují stručné a úplné shrnutí, které popisuje vylepšení v dostatečné míře, aby je bylo možné implementovat.
Analysis and Reporting of Economic Indicators as Part of the Company's Financial Management
Kudlová, Katarína ; Urbanovič , Peter (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
The bachelor thesis focuses on the analysis and reporting of economic indicators as part of the financial management of the selected trading company. In the first part of the work, there are defined the theoretical starting points related to the given topic, which are later used in the analytical part. The second part of the work is focused on the description of the company and the user reporting system, indicators of internal company centers and financial indicators. The last part of the work describes the proposals for a more effective solution in the financial management process.
Proposal of Analytical Solution for Vendor Master Data Department
Vraňanová, Martina ; MBA, Jan Kříž, (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
The bachelor thesis focuses on the design of an analytical solution for the Vendor Master department, which deals with the processing of vendor master data in a selected company. In the initial part of the thesis, the theoretical background supporting the solution design is presented, focusing on the area of Business Intelligence and reporting. The next section analyses the current state of the company and the solution used. Based on the findings, the thesis then presents the design of reports and individual data visualizations. The main benefit of which is the possibility of more detailed monitoring of processes and defined key performance indicators.
Design of Management Reporting for a Small Enterprise Using Business Intelligence Tools
David, Pavel ; Neuwirth, Bernard (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
The diploma thesis deals with the implementation of Business Intelligence software in the company. The thesis is divided into three main parts. The first part contains the theoretical background for the practical part. It describes the importance of analytical applications for management, business intelligence and its individual components and some methods of risk and project management. In the second part the current reporting process of the company is analyzed. The last part of the thesis describes the development and subsequent implementation of the software itself.
Design and Implementation of Business Intelligence Solutions in a Small Business
Viskievič, Gergő ; Šabatka, Pavel (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
The diploma thesis focuses on the design and implementation of a Business Intelligence solution with a dedication to the design and implementation of a data warehouse and reporting in a small business, operating in the field of digital services. It introduces the field of Business Intelligence, implementation methods and technology solutions. Based on the analysis of information needs of the business and used systems, a complete Business Intelligence architecture is designed and implemented.
Analysis of Economic Indicators and Reporting for Company Management
Zapletal, Jan ; Zatloukal, Stanislav (referee) ; Kříž, Jiří (advisor)
The final thesis deals with analysis of the company and reporting for company management. The theoretical part of the thesis discusses the issues of financial analysis and reporting. The practical part of the thesis analyses a specific enterprise using selected economic indicators and presents the reporting mechanisms within the enterprise. The findings of the practical part are then used as a basis for the design part of the thesis. It contains a management report with the results of the analysis according to the selected methodology.
Data Warehouse Design for Specific Subject
Paraska, Mikuláš ; Špatenka, Jan (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
The subject of the bachelor thesis is to design and create a data warehouse for a startup operating in the gaming industry. The data warehouse will be designed for a newly developed mobile game. The main parts of the thesis include both theoretical and practical design of the data warehouse according to specific company requirements. Its functionality will be subsequently tested using reporting and visualization tools.
Test Suite of the EAS Framework
Mazáková, Júlia ; Janoušek, Vladimír (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
Toto dielo sa zameriava na softvérové testovanie systému s dôrazom na nižšie vrstvy testovania, ktoré zahŕňajú testovanie jednotlivých komponent a integráciu. Hlavným cieľom je demonštrovať proces testovania na EAS (Efektívny Agendový Systém), začínajúc plánovaním testov a následne vytvorením konečnej testovacej sady, ktorá vyhodnocuje výkon mikroslužieb systému. Táto testovacia sada pokrýva významnú časť funkcionality systému. Výsledky sú zobrazené a analyzované vo vygenerovanej testovacej správe. Analyzovanie systému a konečný report slúžia ako cenný nástroj v rámci testovania.

National Repository of Grey Literature : 259 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.