Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Blechová, Lenka ; Machovský, Tomáš (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem Centra prevence a rozšířením Kliniky radiační onkologie na okraji areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Projekt dotváří skladbu jednotlivých pavilonů, reaguje na plánovanou zástavbu v okolí a vytváří nový veřejný prostor s výhledy na Brno i vzdálenější panorama Pálavy. V rámci projektu bylo uvažováno i možné fázování výstavby – nejprve Centrum prevence s možnou budoucí dostavbou Protonového centra.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.