National Repository of Grey Literature 57 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Muselíková, Žaneta ; Koch, Miloš (referee) ; Novák, Lukáš (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to assess the information system of the company A-aska grafik s.r.o. and proposal for improvement solutions. At the beginning, the company is introduced, then, with the help of analysis, it is determined where the company has short-comings in the information system, and based on these shortcomings, suggestions for the last improvement are presented in the chapter. The proposed changes are economically evaluated.
Design of Web Aplication for bond Management
Půža, Lumír ; Tesař, Miroslav (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
This thesis deals with the design of a web application for bond management. The thesis has three main chapters. The first chapter describes the theoretical background required for the analysis, the implementation of the change and the development of the web application. In the second chapter, the company's analysis and the current state of bond management. The last part of the thesis is the design of the change, the creation of the application and its deployment. The result is the successful deployment of the web application.
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Kulda, Lukáš ; Koch, Miloš (referee) ; Novák, Lukáš (advisor)
This diploma thesis deals with the design and implementation of a web application for inventory management in an agricultural company. This work is an application that aims to improve the shortcomings of the company in the field of inventory management. The first important chapter is the theoretical basis on which the work is based. The next main chapter is the analysis of the current situation of the company which justifies the needed change. This is immediately followed by a chapter describing the introduced change, the implementation of the application and its benefits for the company.
Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement
Skuhravý, Kevin ; Procházková, Kateřina (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
This diploma thesis deals with the topic of evaluating the financial situation of Pilulka Lékárny a. s. and suggestions for its improvement. Based on the theoretical knowledge, a financial analysis is performed, which then leads to individual proposals for improving the financial situation of the company.
Proposal of the Expansion for the Czech Company to the New Zeland Markets
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The subject of the thesis is the proposal of the expansion strategy of the selected company in the New Zealand market. The selected company is based in Brno and is engaged in the production of equipment for wastewater treatment. The thesis is divided into four parts. The introductory part defines the problem, sets the main and sub-objectives to be achieved and describes the methods used. The theoretical part defines the basic concepts of the problem addressed. This part is followed by an analytical part with an analysis of the current state of society. The last part contains the actual solution proposals, including a financial plan and timetable.
Proposal for Project and Application of Project Management Methodology in the Company
Doležel, Filip ; Majkus, Martin (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The diploma thesis deals with project design in a selected company and project solution using project management. The selected company is analyzed using several analyzes, from which a SWOT analysis is compiled. The theoretical part of the thesis defines project management together with project and software development. The proposed project solution includes the design and analysis of change together with the design of the information system, its financial and time analysis.
Proposal of the Expansion for the Czech Company to the New Zeland Markets
Bílková, Pavlína ; Vysloužil, Zdeněk (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The subject of the thesis is the proposal of the expansion strategy of the selected company in the New Zealand market. The selected company is based in Brno and is engaged in the production of equipment for wastewater treatment. The thesis is divided into four parts. The introductory part defines the problem, sets the main and sub-objectives to be achieved and describes the methods used. The theoretical part defines the basic concepts of the problem addressed. This part is followed by an analytical part with an analysis of the current state of society. The last part contains the actual solution proposals, including a financial plan and timetable.
Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement
Skuhravý, Kevin ; Toman,, Petr (referee) ; Ptáček, Roman (advisor)
This diploma thesis deals with the topic of evaluating the financial situation of Tesla Inc. and suggestions for its improvement. Based on the theoretical knowledge, a strategic and financial analysis is performed, which then leads to individual proposals for improving the financial situation of the company.
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Ullrich, Petr ; Koch, Miloš (referee) ; Novák, Lukáš (advisor)
This thesis deals withthe design, creation and implementation of web application in the corporate environment. The application has the task of partially automating the selected process and is used to create email ads based on data from eshop. Before the actual design and implementation, the theoretical foundation of the thesis is described and analyzes of the company are performed. The result is a custom made system that enables simpler and more efficient creation of mailings.
Design, Creation and Implementation of Software Applications in the Corporate Environment
Filo, Jakub ; Koch, Miloš (referee) ; Novák, Lukáš (advisor)
Cílem této práce je analyzovat, navrhnout a implementovat informační systém pro řízení zásob dermatologické kliniky. Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První kapitola popisuje teoretická východiska potřebná pro implementaci informačního systému ve formě webové aplikace. Dále jsou popsány různé analytické metody určené pro návrh a implementaci změny ve společnosti. Druhá kapitola analyzuje společnost a současný stav řízení zásob. Poslední část práce se zabývá návrhem, implementací a nasazením aplikace s využitím osvědčených postupů. Je analyzován proces změny, zhodnocena potenciální rizika a odhadnut harmonogram projektu. Dosažené výsledky jsou vyhodnoceny a je navrženo několik dalších vylepšení.

National Repository of Grey Literature : 57 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.