Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mateřská školka
Barglová, Karolína ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. Navržený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený. Je rozdělen na tři funkční části, z nichž dvě jsou jednopodlažní a jedna je dvoupodlažní. V prvním podlaží jsou navržena dvě oddělení pro nejmenší děti po 24 dětech a kuchyň s jídelnou, v druhém nadzemním podlaží se nachází jedno oddělení pro 24 dětí předškolního věku, třída a kancelář ředitelky. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích tvoří keramické tvarovky Porotherm, v suterénu jsou navrženy ŽB monolitické. Vodorovné konstrukce jsou z dutinových předpjatých panelů Spiroll. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Jednopodlažní části jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou, zbylá dvoupodlažní část je zastřešena dvouplášťovou plochou střechou s dřevěným vazníkem. Nedaleko budovy se nachází dvě parkoviště, z nichž jedno je navrženo pro parkování rodičů dětí a druhé je určeno pro personál.
Polyfunkční dům Křivánek
Kajzarová, Monika ; Sánka, Imrich (oponent) ; Weyr, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Brně-Žebětín. Projekt má tři části: návrh budovy, technického zařízení budovy a simulace vnitřního prostředí mateřské školy. Budova je ve tvaru písmene L. Má tři nadzemní podlaží a plochou zelenou střechu. K budově náleží parkoviště a dětské hřiště. Budova zahrnuje mateřskou školu a byty. První nadzemní podlaží je rozděleno do dvou částí. První část zahrnuje mateřskou školu, druhá vstupní halu a technické zázemí pro byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží. Obě části mají vlastní vchod. Vertikální nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm a horizontální nosné konstrukce ze železobetonového stropu. Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové kondenzační kotle, na střeše je umístěna fotovoltaika. Simulace a analýza vnitřního prostředí mateřské školy je provedena v DesignBuilderu. Diplomová práce je zpracována v AutoCADu, Revitu, Deksoftu, BuildingDesignu a DesignBuilderu.
Bytový dům
Šlézarová, Aneta ; Rochlová, Tereza (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu a vypracování dokumentace pro provádění stavby. Bytový dům je umístěn na okraji města Rožnov pod Radhoštěm. Zástavbu tvoří bytové domy. Objekt je samostatně stojící podsklepený a se čtyřmi nadzemními podlažími. Bytové jednotky mají převážně dispozici 2+kk, ve 4NP se nacházejí dva byty s terasami. Objekt je bezbariérově přístupný pomocí svislé plošiny. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích tvoří keramické tvárnice Porotherm, v suterénu jsou vyzděny ze ztraceného bednění. Vodorovné konstrukce jsou z monolitických železobetonových desek. Objekt je zastřešen plochou střechou a založen na základových pasech.
Vícegenerační rodinný dům s provozovnou
Šimurda, Jan ; Šuhajdová, Eva (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby vícegeneračního rodinného domu s provozovnou. Objekt je rozdělen na dvě funkční části. Jednotlivé funkční části mají samostatný vchod a nejsou dispozičně propojeny. Rodinný dům je navržen jako vícegenerační, podsklepený. V prvním nadzemním podlaží je byt pro tříčlennou rodinu a v druhém nadzemním podlaží, které je řešeno jako obytné podkroví, je byt pro čtyřčlennou rodinu. Jednopodlažní provozovna slouží jako projekční kancelář. Stavba je umístěna ve městě Valašské Meziříčí, okres Vsetín. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z keramických tvárnic Porotherm a betonových tvárnic ztraceného bednění. Vodorovné konstrukce jsou řešeny jako prefamonolitické, složené z nosníků POT a keramických vložek MIAKO. Nosná konstrukce střechy nad rodinným domem je řešena vaznicovým krovem. Střecha nad provozovnou je řešena jako pochozí plochá střecha.
Bytový dům
Míka, Tomáš ; Sláma, Ludvík (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší projekt bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie v Lišově, ve stupni pro provedení stavby. Bytový dům má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. V nadzemních podlažích je navrženo 7 bytových jednotek s celkovou kapacitou 30 osob. V částečně podsklepeném podzemním podlaží najdeme technické zázemí se sklepy. Ve schodišťovém prostoru je k dispozici výtah. Před bytovým domem je navrženo soukromé parkoviště s kapacitou 14 parkovacích stání. Bytový dům je navržen ze zděného konstrukčního systému z keramických broušených bloků. Na zateplení je použit zateplovací systém ETICS s tloušťkou izolantu 120 mm. Stropy tvoří prefabrikované stropní panely.
Dvougenerační rodinný dům
Kuklová, Jana ; Novák, Michal (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba samostatně stojícího dvougeneračního rodinného domu v Horních Heršpicích, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je řešen jako dvě samostatné jednotky. Jedna řešena jako bezbariérová pro starší osoby, druhá řešena jako rodinný dům pro čtyř člennou rodinu. Objekt je navržen jako zděný s železobetonovými stropy. Obvodové nosné zdivo je z keramických cihelných bloků tloušťky 300 mm a zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS tloušťky 180 mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo také z keramických cihelných bloků tloušťky 300 mm, koupelny jsou od pokojů odizolovány akustickou keramickou příčkou tloušťky 200 mm. Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z keramických cihelných bloků tloušťky 115 mm. Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Podlahy jsou navrženy jako těžké,plovoucí. Střecha nad 1.NP je řešena jako zelená plochá střecha, nad 2.NP se nachází jednoplášťová plochá střecha. Z druhého nadzemního podlaží je přístup na terasu. Výplně otvorů jsou navrženy jako plastové. Za objektem se nachází prostorná zahrada.
Rodinný dům
Kováčová, Nour ; Sláma, Ludvík (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
The subject of this bachelor thesis is the project documentation and design of a new detached house with almost zero energy consumption. The house is designed for six family members with a translation office for one of the family members. It is located in a quiet part of village Jinačovice, in Brno district in the South Moravian Region of the Czech Republic. This object is detached with two floors, two balconies and big surrounding garden. The vertical load bearing structure of the house is masonry made of ceramic blocks Porotherm. The horizontal load bearing structure is made of prestressed Spiroll ceiling panels. The building is constructed on concrete strip foundations and the top of the building is a flat roof with rainwater outlets and insulation of mineral wool. The building is insulated using ETICS system. The project documentation also includes a fire safety assessment of the building, foundation and load calculations, a technical thermal and heat loss assessment and an assessment of acoustics and daylighting.
Bytový dům
Herůdek, Pavel ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem řešení mé bakalářské práce , je návrh novostavby bytového domu v rozsahu stavebního objektu SO01 – Bytový dům a vypracování dokumentace pro provádění stavby. Dům je umístěn na východním okrajové části města Brna v městské části Brno – Líšeň, ve svažitém terénu. Dům má navrženy čtyři nadzemní podlaží a suterén s technickým zázemím objektu. Bytový dům obsahuje 8 bytových jednotek, na každém patře dvě jednotky. V posledním patře jsou navrženy dvě bytové jednotky s terasou. Do objektu je navržen bezbariérový přístup. V objektu je navržen výtah. Stavba je zděná z keramických tvárnic Porotherm. Vodorovnými konstrukcemi jsou monolitické železobetonové desky. Střecha je navržena plochá dvouplášťová. Založení objektu je provedeno ze základových pásů. K objektu je navrženo parkoviště s dostatečným počtem parkovacích stání. Dům je navržen dle požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Požadavku bylo dosaženo pomocí zpětného získávání tepla a parametry obálky budovy.
Malý bytový dům
Helekalová, Michaela ; Pilík, Václav (oponent) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh bytového domu v Holešově. Stavební pozemek se nachází v klidné části města Holešov. Objekt je řešen jako samostatně stojící a má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. V nadzemních podlaží se nachází 8 bytových jednotek V podzemním podlaží kočárkárna s kolárnou, technická místnost, místnost pro vzduchotechniku, sklad, úklidová místnost a sklepní kóje. Objekt je založen na základových pasech. Obvodové zdivo nadzemních podlaží je z keramických tvárnic a podzemní podlaží ze ztraceného bednění. Stropy jsou ze stropních panelů. Podlaží jsou propojena dvouramenným železobetonovým schodištěm. Střecha je sedlová, dvouplášťová z příhradových vazníků.
Rodinný dům s provozovnou
Češka, Ondřej ; Průša, David (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt rodinného domu se nachází v katastrálním území Mikulovice u Pardubic. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený samostatně stojící dům. Rodinný dům je navrhován pro čtyřčlennou rodinu. V 1.PP je WC + koupelna s technickou místností a posilovna. V 1.NP se nachází provozovna projekční kanceláře, které je určeno pro majitele domu, dále pak kuchyň, obývací pokoj, pokoj pro hosta s vlastní šatnou, dílna spojená s garáží. V 2.NP se nachází obytná část, která se skládá ze tří pokojů a studia. Konstrukční systém objektu je navržen ze systému POROTHERM s vnějším kontaktním zateplovacím systémem ISOVER GREYWALL tloušťky 120 mm. Svislé nosné obvodové konstrukce 1.PP, 1.NP a 2. NP budou vyzděny z POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nosné stěny jsou z POROTHERM 30 P+D a na nenosné zdivo je použit POROTHERM 19 AKU a POROTHERM 11,5 PROFI. Vnější omítka je vodoodpudivá tenkovrstvá omítka CEMIX FLEXI rýhovaná se zrnitostí 2 mm v světle šedé barvy. Schodiště je navrženo železobetonové monolitické. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny keramobetonovým systémem POROTHERM (nosníky Pot a vložky Miako) tl. 250 mm. Střecha je sedlová se střešní krytinou TONDACH Hranice 11 v černé barvě. Dveře a okna jsou navržena plastová v barvě šedé a bílé, do garáže jsou navržena sekční vrata v barvě šedé. Podlahové krytiny jsou navrženy s přihlédnutím k využití jednotlivých místností, a to keramická dlažba a laminátová podlaha. Hlavním cílem mé práce bylo vyřešení dispozice pro daný účel, tj. návrh vhodné konstrukčního systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.