National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Security risks of social networks and their prevention
Nguyen, Sao Linh ; Koch, Miloš (referee) ; Sedlák, Petr (advisor)
This diploma thesis deals with the issue of security risks and threats of social networks. The work includes basic information about the most popular online social networks such as Facebook, Twitter and Instagram. The work analyzes the development and use of the above mentioned networks. In addition, there are the risks and dangers of communicating on social networks and recommendations for safe use.
Problematika sociálního inženýrství v souvislosti s elektronickými platebními systémy
Chrástová, Veronika
This bachelor`s thesis focuses on the issue of social engineering in connection with electronic payment systems. It analyzes the currently used electronic payment systems in the Czech Republic and introduces the problems of sociotechnics. Based on information gathered suggests measures to reduce the risk of abuse of sensitive data.
Socio-technical attacks
Urbanová, Anna ; Pavlíček, Luboš (advisor) ; Palovský, Radomír (referee)
The main objective of this work is to identify how students from the University of Economics, in Prague, looks at their results in two different socio-technical surveys. First, survey no. 1, focuses on the security of password and the second survey, no. 2, looks at how phishing e-mails are detected. In both cases to obtain the results of the surveys, questionnaires were used. After the surveys were completed, we promised that we would inform the students of their results from their questionnaires. The whole thesis is divided into six chapters. The first four chapters are based on theoretical information about social engineering. The last two chapters contain the practical part of the thesis, survey no. 1 and 2. The main benefits of this thesis are the results from the two surveys, which focused on the way that social engineering is attacked. Each survey was completed with the help of questionnaires and highlight the potential risks that social engineering poses to society.
Techniques and security in cases of fraud of selected types of Electronic banking
Abu Dayeh, Christián ; Půlpánová, Stanislava (advisor) ; Šafařík, Miroslav (referee)
The main topic of the thesis are different methods of Electronic banking fraud and options of Electronic banking security. The history of Electronic banking and current legal regulations including definition of some ambigious terms are described in the first part. In this part there are also described means of remote access to Electronic banking, which also outlines present options of online communication with the bank. Analysis of different methods and practical forms of fraud of different kinds of Electronic banking are described in the next part. The fraud of payment cards and internet banking are those that are mostly specified. Various types of security and fraud prevention including solutions of problems that may arise are outlined in the last part. Responsibility for fraud is portrayed in the very last part of the thesis.
Electronic payments on the Internet
Králíčková, Lenka ; Mészáros, Jan (advisor) ; Buchalcevová, Alena (referee)
This Bachelor thesis deals with issues of card payment on the Web. It deals with current state of the electronic means of payment. The aim is to familiarize readers with these issues. The first part describes the history of credit cards in the world and the Czech Republic. Furthermore, it analyzes the characteristics of credit card and its types. There is described in detail the security system 3-D Secure, which is now the international standard in the field of card payments over the Web. In this Bachelor thesis there is mentioned the ISO/OSI model and SSL and HTTPS, through which payment is processed through the 3-D Secure and, to make it complete, there is described a digital certificate authority. Then the example of implementation of this standard in online shops and the description of current options for payments over the Web follows. There are listed the security risks of this payment. There are the results of the survey in conclusion, whose aim was to analyze the Czech public awareness of the payment card and to determine level of use of card payments on the web in the country. The reader of this work obtains a comprehensive view on the issues of card payment over the Web. The work would give an idea of how the payments work and what alternatives payments over the web there are. Furthermore, it should point out ways of obtaining sensitive information to his credit card or account.
Payment Card Security
Coufal, Jiří ; Schlossberger, Otakar (advisor)
The main idea of this bachelor thesis " The Security of Pay Cards" is to show readers security risks that comes together with daily usage of pay cards. In the first part of the work author talks about history and todays situation. Main part of work deals with most common frauds and tricks with pay cards. Reders are also given advices how to deal with security risks. At the end of work autor writes about future technologies and his own opinion about security situation with pay cards and possible solutions.
Electronic Banking
Bessenyey, Ilona ; Zetek, Pavel (advisor)
This thesis deals with the electronic banking and issues related to direct banking. It analyzes the spectrum of direct banking products offered by the Czech banking sector, such as payment cards, telephone banking, mobile banking, internet banking, PDA banking, self-service banking area and television banking. The thesis also describes the risks of direct banking and tries to predict future development of electronic banking.
State of internetbanking and its security in the Czech republic and the rest of the world
Havlín, Petr ; Matuštík, Ondřej (advisor) ; Exnarová, Anna (referee)
Práce se zabývá analýzou stavu služeb internetového bankovnictví v ČR a ve světě. Seznamuje čtenáře s bezpečnostními prvky, které jsou v tomto odvětví využívány a s rozsahem funkcí, které aplikace jednotlivých bank nabízejí. Jsou popsány hlavní způsoby, které jsou použity pro šifrování přenosu dat po nezabezpečené síti Internet. Obsaženy jsou jak metody založené na symetrických, tak asymetrických klíčích. Pozornost je věnována i některým typům útoků, které mohou být proti šifrám vedeny. Práce se také věnuje možnostem bezpečné identifikace uživatelů. Jsou popsána statická hesla, jednorázová hesla, klientské certifikáty a systémy založené na principu challenge-response. Analyzována je jejich vhodnost a odolnost proti praktikám typu ?Phishing?, ?Pharming?, ?Vishing? nebo útok typu ?Man in the middle?. Zmíněno je i dodatečné zabezpečení prováděných transakcí. ?Bezpečnostní politika jednotlivce? doporučuje pravidla, která by měl dodržovat každý zodpovědný klient. Naznačeny jsou i technologie, které by podstatně zvýšily ochranu před neoprávněným vniknutím do systému a které by také umožnily odhalení podvodných transakcí v reálném čase.
Small business computer security
Dvořák, Martin ; Doucek, Petr (advisor) ; Bébr, Richard (referee)
Tato bakalářská práce pojednává o stále aktuálnější problematice bezpečnosti informačních technologií. Cílem je provést analýzu hrozeb a rizik, které jsou pro podnikové sítě v současnosti nejvíce nebezpečné. Proto je práce zaměřena především na spam. Možnosti obrany proti spamu a nastavení podnikové sítě je ukázáno na zvolené malé firmě Orbisvideo. Na základě jednoduchého testu je prokázáno, že pouze technologie nestačí k zabezpečení počítače, ale je nutné aby samotní uživatelé dodržovali etiku chování na internetu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.