National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Inventarizace dřevin v zámeckém parku v Chocni
Kalousová, Iva
The Bachelor thesis, the topic of which is "Wood Stocktaking in the Chocen's Chateua Park" is dealing with mapping of the wood composition since the time when the park has been founded till now. With the help of literary sources it provides a comprehensive overview of the Castle Park history; it also compares the state of the planting composition after natural disasters strike (flood, storm). The wood inventory is a part of the thesis, with emphasis on significant and old specimens. Based on this selection, it was necessary to perform the presentation with a map, containing photographs of the chosen specimens and capturing individual phenological phases of their growth.
Natural Catastrophes and Financial Development
Mikulíková, Pavla ; Horváth, Roman (advisor) ; Jakubík, Petr (referee)
Master's thesis - Natural Catastrophes and Financial Development Pavla Mikul'ıkov'a Academic year 2022/2023 Natural disasters affect lives of many people every year. Using a panel dataset of 214 countries from 1970 to 2021, this thesis analyses the impact of disasters on financial development, namely on depth, efficiency, access, and sta- bility, using fixed effects and system GMM estimators. The main findings imply that depth and stability are negatively affected by disasters, and the impact is more pronounced for lower-income countries. On the other hand, efficiency and access provide no consistent results. There is no type of disasters, e.g., biologi- cal or geophysical, that would have a significant impact on all types of financial development. The effect probably varies due to the different characteristics of disaster types. 1
Theology of earthquakes
ŠTĚPANČÍKOVÁ, Petra
The master thesis deals with importance and meaning of earthquakes as a natural process as well as natural disasters in areas where earthquakes cause heavy damage to lives or properties. The goal of the thesis is to answer the question whether God reveals himself and his divine actions in earthquakes provided that he discloses himself in all his creation in the natural world. A complete list of references on earthquakes in Bible has been compiled and it shows that earthquakes mostly precede or accompany very important events, theophany, and eschatological happening, which always point to God´s glory, power and magnificence. The thesis summarizes historical evolution of theodicy related to earthquakes as natural disasters. There is a paradigm shift from God´s responsibility to responsibility of humankind, in relation to structural sins of the rich against the poor who most suffer during the natural disasters. The thesis offers also synthesizing view on earthquakes as natural process, especially how they reflect God´s invisible characteristics, such as God´s power, glory, magnificence, freedom, wisdom, eternal activity, order, harmony, balance, and beauty.
Studie teoretické predikovatelnosti extremálních rozdělení pro přírodní katastrofy
Sabolová, Radka ; Zimmermann, Pavel (advisor) ; Kladívko, Kamil (referee)
The thesis deals with natural disasters from the statistical point of view and treats them as extremal observations. Basics of classical extreme value theory will be summarized and new approach based on maximum entropy principle will be proposed. Both methods will be used in order to analyze real discharge data observed at the river Vltava.
Inventarizace dřevin v zámeckém parku v Chocni
Kalousová, Iva
The Bachelor thesis, the topic of which is "Wood Stocktaking in the Chocen's Chateua Park" is dealing with mapping of the wood composition since the time when the park has been founded till now. With the help of literary sources it provides a comprehensive overview of the Castle Park history; it also compares the state of the planting composition after natural disasters strike (flood, storm). The wood inventory is a part of the thesis, with emphasis on significant and old specimens. Based on this selection, it was necessary to perform the presentation with a map, containing photographs of the chosen specimens and capturing individual phenological phases of their growth.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Hodnocení ekologických rizik
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Machala, Miroslav ; Kohoutek, Jiří ; Holoubková, Irena ; Hofman, Jakub ; Čupr, Pavel ; Bláha, Luděk ; Anděl, Petr ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Region specifický přístup jako metodika využívající data dostupná z biomonitoringu pro hodnocení vlivu plošně působících ekologických katastrof. Praktické možnosti bioindikace pro hodnocení vlivu přírodních katastrof v různých ekosystémech. Možnosti vypracování "krizových" plánů pro hodnocení ekologických rizik pro území potenciálně zasažitelná povodněmi a vypracování region specifické strategie bioindikace a hodnocení rizik. Vypracování strategie pro indikaci expozice a účinku známých i dosud málo sledovaných skupin polutantů v průběhu katastrof typu povodní - současná aplikace chemických, toxikologických a molekulárně biologických metod. Koncepční dopracování metodiky hodnocení ekologických rizik postihující vliv na biologické systémy od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémů. Prezentace EcoRA.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Manuál metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je v současnosti nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému. Hodnocení může být obecně použitelné nebo místně specifické a je často součástí velice komplexních studií. Komplexnost problematiky EcoRA se ale netýká jen širokého spektra problémů, ale i kvantitativního rozsahu - v podstatě každá technologická činnost, výrobní proces či výraznější stavitelská aktivita představují potenciální riziko pro existující ekosystémy. Do procesu hodnocení ekologických rizik tedy musí vstupovat i lidé, pro které tato činnost nepředstavuje hlavní odbornost nebo pracovní náplň. Potřeba standardizované metodiky je pak vynucena i rozsahem řešených problémů a nutností předat jednotný, byť obecnější návod na jejich řešení. Bez ohledu na složitost konkrétní situace je metodika EcoRA založena na jednotném metodickém schématu, jehož dodržení je nepodkročitelným standardem všech typů hodnocení.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Příloha B-I. Informační vstupy - zdrojová data pro EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Pro hodnotitele ekologického rizika je sběr dostupných informací, které slouží jako zdrojová data pro EcoRA, jednou z hlavních aktivit v procesu. Má stěžejní význam pro kvalitu EcoRA, neboť pouze maximální množství údajů o problému, eliminuje možnost vzniku chyb v procesu EcoRA. Dostatek vstupních informací zaručuje komplexnost a proveditelnost EcoRA. V neposlední řadě má také ekonomický význam, neboť existující kvalitní data mohou často nahradit nákladné měření expozice, účinků či vlastností prostředí.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II - Zkrácená verze metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Obsahem této části zprávy je kompaktní přehled základních pojmů a postupů spjatý s hodnocením ekologických rizik, neklade si za cíl být vyčerpávajícím vědeckým textem, ale spíše podkladem pro budoucí začlenění metodiky EcoRA a jejich pojmů do legislativních předpisů.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.