Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Heřminovy, Zátor - přeložka I/45
Jurák, Miroslav ; Novák, Martin (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je jedna z hodnocených variant. Důvodem přeložky je vybudovaní vodní nádrže Nové Heřminovy a tím zatopení stávájící komunikace.
Studie malé vodní elektrárny
Juroška, Miroslav ; Špano, Miroslav (oponent) ; Dráb, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické energie. Studie obsahuje technickou zprávu, hydrotechnické a hydroenergetické výpočty, fotodokumentaci a výkresovou dokumentaci.
Studie malé vodní elektrárny
Juroška, Miroslav ; Špano, Miroslav (oponent) ; Dráb, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem jedné varianty stavební a technologické části malé vodní elektrárny na řece Opavě v říčním km 8,540. Účelem stavby je využití hydroenergetického potenciálu toku pro výrobu elektrické energie. Studie obsahuje technickou zprávu, hydrotechnické a hydroenergetické výpočty, fotodokumentaci a výkresovou dokumentaci.
Heřminovy, Zátor - přeložka I/45
Jurák, Miroslav ; Novák, Martin (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je jedna z hodnocených variant. Důvodem přeložky je vybudovaní vodní nádrže Nové Heřminovy a tím zatopení stávájící komunikace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.