Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Reakce na hrozbu demolice obce: Horní Jiřetín a Nové Heřminovy
Vitíková, Jana ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent) ; Spurný, Matěj (oponent)
Disertační práce se zabývá reakcí obyvatel obcí, jimž hrozí demolice, v souvislosti s modelem ohrožení prezentovaného Dennisem Smithem. K výzkumu byly vybrány dvě obce - Horní Jiřetín a Nové Heřminovy. V Horním Jiřetíně se o demolice obce hovoří v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědého uhlí a především postupováním těžby na lomu Československé armády. V Nových Heřminovech je plánováno postavit přehradu, která by měla do budoucna zabránit potopám v regionu a zároveň se stala zásobníkem vody pro období sucha. První část práce se věnuje modelu ohrožení, který představil v roce 2018 Dennis Smith ve své knize Civilized Rebels: An Inside Story of the West's Retreat from Global Power. V této části práce je tento model popsán a uveden do kontextu sociologických teorií konfliktu. Druhá část práce se věnuje analýze kvalitativního výzkumu, který byl proveden v obou obcích pomocí rozhovorů s jejich obyvateli. V rámci analýzy byly reakce obyvatel popsány z hlediska strategií vyrovnávání se se situací a obav do budoucna. V každé obci jsou pak tyto reakce rozděleny do skupin. Tyto skupiny jsou nakonec ve třetí části nahlíženy a zařazovány z pohledu modelu ohrožení Dennise Smithe. Výsledkem výzkumu je tedy analýza reakcí obyvatel obcí, kterým hrozí demolice, a jejich vysvětlení pomocí modelu ohrožení. Klíčová...
Heřminovy, Zátor - přeložka I/45
Jurák, Miroslav ; Novák, Martin (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je jedna z hodnocených variant. Důvodem přeložky je vybudovaní vodní nádrže Nové Heřminovy a tím zatopení stávájící komunikace.
Heřminovy, Zátor - přeložka I/45
Jurák, Miroslav ; Novák, Martin (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Záměrem bakalářské práce je vytvořit a zhodnotit čtyři varianty návrhu přeložky stávající komunikace Nové Heřminovy – Zátor a vybrat lepší návrh přeložky komunikace než Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jejich varianta je jedna z hodnocených variant. Důvodem přeložky je vybudovaní vodní nádrže Nové Heřminovy a tím zatopení stávájící komunikace.
Případová studie plánované výstavby přehrady v Nových Heřminovech (Je výstavba opravdu ve veřejném zájmu?)
Sztuková, Karolína ; Slavíková, Lenka (vedoucí práce) ; Vejchodská, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce je případovou studií plánované výstavby přehrady v Nových Heřminovech v okrese Bruntál. První část se věnuje teoretickému vymezení pojmu veřejný zájem a výkladu postupu analýzy klíčových aktérů. Na základě poznatků z této části autorka podává odpověď na otázku, zda je realizace tohoto projektu v zájmu většiny projektem ovlivněných (modifikace veřejného zájmu) obyvatel. K vyslovení závěru přispívá i aplikace analýzy klíčových aktérů na tento konkrétní případ. V závěru práce autor hodnotí přínosy této analýzy nejen pro konkrétní případ, ale také pro aplikaci na problematiku životního prostředí obecně.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.