National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Terminologie z problematiky kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk
rojektem NIKM – 2. etapa (2019–2021), spolufinancovaným z Fondu soudržnosti EU v rámci OPŽP, bude databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněna aktualizovanými a validovanými záznamy s vyhodnocenou prioritou zohledňující rizikovost z pohledu života a zdraví obyvatel a životního prostředí. Z předpokládaného počtu cca 9 000 záznamů je jich dnes v databázi zapsáno 6 000 validovaných. Pokud má být jeden z cílů NIKM naplnění databáze pouze záznamy s vyhodnocenou prioritou a tím umožnění práce se všemi validními daty, je nejvyšší čas připravit odbornou veřejnost na intenzivní využívání databáze SEKM. Pro tuto přípravu nabízíme seznámení se s částečně heterogenní sestavou pojmů používaných v problematice kontaminovaných míst a sanačních prací.
Fulltext: Download fulltextPDF
Mapping of contaminated sites in the Czech Republic using GIS
Vacířová, Anna ; Matějíček, Luboš (advisor) ; Innemanová, Petra (referee)
Work concentrates on possibilities of mapping of contaminated sites in the Czech Republic by the means of remote-controlled exploration of the Earth. The reason for that is the possibility of contamination of surroundings by various substances which can damage the health of inhabitants. The main focus is concentrated on the methods of the "National Contaminated Sites Inventory" project, as it is currently the main project taking place in the Czech Republic which is dealing with this problems. The work summarizes the historical mapping of contaminated places in the Czech Republic and there are mentioned the existing databasesy. Other part is dedicated to the situation in mapping abroad, especially in the United States and Canada. There are depicted which mapping outputs are available for given locality on the basis of acquired data. Key words: NIKM, SEKM, Remote Senzing, Contaminated sites, GIS

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.