Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Převod současného programu Sněmovny na permanentní schůzi pléna: Studie č. 1.137
Kolář, Petr
Časové rozvrhy a modely - současná průměrná schůze, jeden týden jednání tzv. permanentní schůze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Statut poslance Evropského parlamentu: Studie č. 1.147
Pecháček, Štěpán
Tento materiál popisuje situaci v odměňování poslanců EP, snahu po vytvoření jednotného statutu poslance EP, který by umožnil stejnou míru odměňování, náhrad a rozsah imunit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Určení optimální velikosti bloků pro řídkou reprezentaci obrazu
Šuránek, David ; Zátyik, Ján (oponent) ; Špiřík, Jan (vedoucí práce)
Úvod této diplomové práce je věnován přiblížení základních pojmů a algoritmů z oblasti zpracování obrazu pomocí řídkých reprezentací. Dále je zmíněn model neuronové sítě zvaný Omezený Boltzmannův stroj, který je v praktické části podroben studiu chování při určování optimální velikosti bloku pro extrapolaci pomocí algoritmu K-SVD.
Odvod DPH při poskytování služeb přes Mini One Stop Shop
Vinšová, Veronika ; Zídková, Hana (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na odvod DPH při poskytování služeb přes Mini One Stop Shop. Cílem bylo podat jasný a přehledný pohled o tom, jak funguje systém MOSS.V práci jsou mimo jiné vytyčeny další dva dílčí cíle, jako je identifikace problémů souvisejících s MOSS a jaký přínos mělo zavedení MOSS na výběr DPH za vybrané služby. Pro znázornění jsem si vybrala firmu XY, která poskytuje elektronicky poskytované služby. Na začátku práce se píše o pravidle, které platilo pro stanovení místa plnění u vybraných služeb do r. 2014. Stěžejní část bakalářské práce byla hlavně věnována novému pravidlu pro stanovení místa plnění a systému odvodu DPH u vybraných služeb od roku 2015. Nakonec práce je zakončena výčtem problémů, které mohou vzniknout díky Mini One Stop Shop a které jsou následně zobrazeny na modelovém příkladu na společnosti XY.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.