Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodiky hodnocení technického stavu stokových sítí
Palkovská, Vendula ; Singrová, Veronika (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá metodikami hodnocení stavebně-technického stavu stokových sítí. Práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část je zaměřena na popis základních pojmů týkající se stokové sítě, seznámení se s problematikou čištění, průzkumu a poruch stokových sítí a dále obsahuje metodiky pro vyhodnocení technického stavu stokových sítí používané u nás i v zahraničí. V druhé praktické části bylo na základě kamerové prohlídky vybraného úseku stokové sítě provedeno zatřídění poruch a vyhodnocení dle tří metodik a jejich následná komparace.
Vybrané problémy normativní regulace školství
Fořtová, Michaela ; Sádovský, Stanislav (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
NÁZEV: Vybrané problémy normativní regulace školství AUTOR: Michaela Fořtová KATEDRA: Katedra občanské výchovy a filosofie VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Stanislav Sádovský, PhD., LLM, MSc ABSTRAKT: Diplomová práce se věnuje problémům normativní regulace v oblasti českého školství. Nejprve definuje regulaci a její vliv v rámci právní vědy ve formě normativní regulace. Proto práce pracuje s termínem právní norma, s její strukturou a s druhy právních norem. Ukazuje normativní regulaci v praxi, tedy ve vybraných právních předpisech. Následně provádí klasifikaci normativních nástrojů ve školství, která je provedena na základě rozlišení pramenů práva. Závěr této diplomové práce je věnován normativní regulaci školství, která je ilustrována vybranými dokumenty. Následně je regulace zhodnocena a jsou navrženy možnosti jejího zlepšení. KLÍČOVÁ SLOVA: školství, normotvorba, prameny práva, samospráva, inspekce
Diagnostics and assessment of the structure of bridge
Lehocký, Peter ; Komárková, Tereza (oponent) ; Kocáb, Dalibor (vedoucí práce)
This diploma thesis focuses on diagnostics of bridge structures. First part of this diploma thesis will focus on theoretical knowledge about bridge structures and common diagnostic techniques suited for examining material priperties of samples taken from structure. Second part of this thesis will focus on practical use of experiments used in diagnostic branch. I will be doing visual observation of concrete structure followed by experiments on core samples. End of thesis will be evaluating structure from global perspective and will deliver specific sugestions for renovation.
Stavební průzkum a diagnostika železobetonového mostu
Kratochvíl, Tomáš ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá provedením prohlídky a stavebně technického průzkumu železobetonové mostní konstrukce a závěrečného zhodnocení stavu vybraného železobetonového mostního objektu. Tato mostní konstrukce se nachází na silnici 4794 a překonává potok Olešná ve městě Paskov.
Posouzení technického stavu stokové sítě v obci
Shamko, Viktoryia ; Úterský, Michal (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením stavebně-technického stavu stokové sítě ve vybrané obci. Rešeršní část je zaměřena na údržbu, druhy a četnost poruch a metody průzkumu kanalizačních objektů a úseků pro návrh rekonstrukce. Součástí práce jsou české a zahraniční metodiky vyhodnocení stavu stokové sítě. V praktické části byla provedena kamerová prohlídka vybraných úseků stokové sítě s následným zatříděním poruch a vyhodnocením dle dvou metodik. Na základě posouzení stavu jednotlivých kanalizačních úseků a šachet byla navržena sanace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.