Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyšetřovací pravomoci soutěžních úřadů
Krempl, Adam ; Staša, Josef (oponent)
Tato disertační práce se zabývá vyšetřovacími pravomocemi soutěžních úřadů, konkrétně Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mezi základní vyšetřovací pravomoci lze zařadit vyžadování podkladů a informací, provádění kontrol v obchodních prostorách podniků i mimo ně a provádění sektorových šetření. Soutěžní úřady jsou oprávněny využívat vyšetřovacích pravomocí za účelem nalezení podkladů a informací, které prokazují porušení soutěžního práva. Jedním ze základních cílů této disertační práce je detailně analyzovat současnou unijní a českou právní úpravu vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů včetně relevantní judikatury unijních a českých soudů. Hlavní cíl disertační práce spočívá v analýze základních principů a zásad, které jsou spojeny s vyšetřovacími pravomocemi. Tyto principy totiž určují nejen směřování právní úpravy, ale také usměrňují postup soutěžních úřadů v konkrétních případech. Většina z těchto principů, které jsou nadřazeny zákonné úpravě, pramení ze základních práv vyšetřovaných subjektů. Významnou částí této práce bude detailní analýza možností obrany vyšetřovaných subjektů proti nezákonnému použití vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady. Tato disertační práce se skládá z osmi kapitol. První kapitola je úvodní a popisuje základní pojmy spojené s právem hospodářské soutěže a...
Vyšetřovací pravomoci soutěžních úřadů
Krempl, Adam ; Staša, Josef (oponent)
Tato disertační práce se zabývá vyšetřovacími pravomocemi soutěžních úřadů, konkrétně Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mezi základní vyšetřovací pravomoci lze zařadit vyžadování podkladů a informací, provádění kontrol v obchodních prostorách podniků i mimo ně a provádění sektorových šetření. Soutěžní úřady jsou oprávněny využívat vyšetřovacích pravomocí za účelem nalezení podkladů a informací, které prokazují porušení soutěžního práva. Jedním ze základních cílů této disertační práce je detailně analyzovat současnou unijní a českou právní úpravu vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů včetně relevantní judikatury unijních a českých soudů. Hlavní cíl disertační práce spočívá v analýze základních principů a zásad, které jsou spojeny s vyšetřovacími pravomocemi. Tyto principy totiž určují nejen směřování právní úpravy, ale také usměrňují postup soutěžních úřadů v konkrétních případech. Většina z těchto principů, které jsou nadřazeny zákonné úpravě, pramení ze základních práv vyšetřovaných subjektů. Významnou částí této práce bude detailní analýza možností obrany vyšetřovaných subjektů proti nezákonnému použití vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady. Tato disertační práce se skládá z osmi kapitol. První kapitola je úvodní a popisuje základní pojmy spojené s právem hospodářské soutěže a...
Kontrola svarových spojů nájezdových ramp
Ertl, Roman ; Mrňa, Libor (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku svařování nájezdových ramp a její následné kontroly. Cílem práce je zjistit a zkontrolovat svary nájezdových ramp s ohledem na výskyt vad. V práci je popsána rešeršní problematika svařování metodou MIG a svařování hliníku a jeho slitin. Podrobně jsou také popsány destruktivní a nedestruktivní metody zkoušení svarů, které je možné aplikovat na svary nájezdových ramp. Následně je v práci popsána experimentální část, která se zaměřuje na tři zkoušky vzorků nájezdové rampy z materiálu EN AW-6005A T6, a to zkoušku tahovou, makroskopickou a zkoušku tvrdosti.
Rozvoj značky vybrané společnosti
Horák, Jan ; Fait, Petr (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. V teoretické části je provedena literární rešerše zaměřenou na problematiku marketingu a značek. Klíčová je potom analytická část, která obsahuje podrobnou analýzu aktuálního stavu značky „Strojírenský zkušební ústav“. Práce dále obsahuje dotazníkové šetření zaměřené jak na vnitřní prostředí podniku, tak na jeho zákazníky. Na provedený výzkum navazuje návrhová část s možnými návrhy, jak značku dále rozvíjet.
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2019
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2018
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2017
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2016
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příprava a realizace stavebně technického průzkumu konstrukce
Kratochvíl, Tomáš ; Komárková, Tereza (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá provedením přípravy a realizace stavebně technického průzkumu železobetonové mostní konstrukce a závěrečného zhodnocení stavu konstrukce. Tato mostní železobetonová konstrukce se nachází na silnici 39614 a překonává místní potok za Pasohlávkami.
Problematika revizní činnosti a zpracování revize tkalcovského stavu Dornier HTV4/SD
Kratochvíl, Lumír ; Janda, Marcel (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Tato práce v úvodu stručně pojednává o historickém vývoji norem, podle nichž jsou prováděny revize na elektrických zařízeních. Dále se zaměřuje na právní a zákonnou stránku dané problematiky, jejíž součástí je i podrobnější výpis z příslušných zákonných ustanovení. V nich jsou platná znění, která popisují konkrétní povinnosti a sankce za možné vzniklé situace způsobené nezodpovědným jednáním. V následující části se bakalářská práce zabývá analýzou dostupných podkladů ke konkrétnímu tkalcovskému stavu s bližším vysvětlením principu funkce zařízení a zaměřením na jednotlivá rizika z toho vyplívajících. Podle vytvořeného tematického postupu revize je následně na daném zařízení revize provedena s následným vyhodnocením nabytých poznatků a zjištění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.