Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hevlín – sídlo v krajině
Javůrková, Terezie ; Veselá, Markéta (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá urbanismem Hevlína, řeší zejména oblast současného centra a konkrétní návrh bydlení pro seniory a lékařského domu. Po bombardování Hevlína na konci 2. světové války vzniklo v urbanistické struktuře prázdné místo, které se stalo náměstím. Svým měřítkem ale neodpovídá urbanismu Hevlína, ani měřítku člověka. Velký prostor je věnován dopravě, parkování a zeleni, nikoliv člověku. Cílem práce je vytvoření a koncepční řešení veřejných prostorů na území současné centra Hevlína. Konkrétní návrh seniorského bydlení a lékařského domu si klade za cíl interpretovat atributy venkovského domu a zároveň reflektovat současné požadavky na bydlení.
Hevlín – sídlo v krajině
Moutelíková, Veronika ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Koleje. Linie domů v mlze. Majestátná lokomotiva poháněná párou Přestože velká epocha parních strojů dávno skončila a vybudovaná železniční síť bohužel postupně ztrácí na své významnosti, tvoří tato část historie důležitou součást technické evoluce a její význam na proměnu lidské společnosti. Okolí nádražních budov jsou nyní tichými místy, kterými lidé pouze prochází za svým cílem. Tento problém řeší aktuálně i nádraží Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Diplomová práce se zabývá projektem turisticky atraktivních objektů pro oživení lokality Hrušovanského nádraží nedaleko česko-rakouských hranic. Nové objekty inspirované párou jako elementem síly a pohybu doplňují zástavbu nádražní budovy a bytového domu. Společně dotváří další linii v půdorysu nádraží s kolejištěm.
Obnova zaniklých cest- tratí mezi Moravou a Dolním Rakouskem
Chlupová, Jana ; Matoušková, Petra (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Práce se zabývá obnovou zrušené železniční cesty mezi Hevlím a Laa an der Thaya. Obnova nádraží v Hevlíně je rozdělena na jednotlivé etapy. V první fázi se jedná o rekonverzi secesní výpravní budovy na muzeum. V další etapě proběhne vybudování nástupiště s úpravou nádražních ploch. Důležitým momentem v této fázi je vybudování zastřešení budoucí výpravní budovy, které bude fungovat jako místo pro letní kulturní akce anebo trh. Na nádraží vznikne nová funkce, která využívá potenciálu jinak volné plochy nástupiště. V poslední závěrečné etapě dostavěním obvodových stěn výpravní budovy začne stavba fungovat jako plnohodnotná zastávka. Společně s realizací mostu se obnoví propojení mezi Hevlínem a Lávou a tím i další propojení mezi Brnem a Vídní. Cílem práce je obnova sousedských vztahů mezi Dolním Rakouskem a jižní Moravou.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.