Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lednický Minaret - orientální stavba na jižní Moravě
Belasová, Kristýna ; Šmied, Miroslav (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou Minaretu, který byl postaven v lednickém areálu na přelomu 18. a 19. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na popud knížete Aloise Josefa I. Práce si klade za cíl představit stavbu v historickém kontextu a vysvětlit tak kuriózní přítomnost této orientální rozhledny na jižní Moravě. Práce stavbu analyzuje z architektonického hlediska a autorka se zde zabývá zařazením lednického Minaretu do kontextu ostatních orientálních staveb. Lednický Minaret je zde srovnáván s jinými evropskými stavbami imitující Blízký i Dálený východ a zároveň se práce snaží určit možné inspirace přímo v orientální architektuře. Významná část práce je věnována dekoru a arabským inskripcím, které stavbu zdobí. Jedním z cílů této bakalářské práce je inskripce zdobící Minaret popsat, přehledně je zdokumentovat a určit, které z nich jsou skutečně zaznamenané v arabštině a které z nich arabské písmo pouze napodobují. Práce současně popisuje restaurátorské úpravy, kterými lednický Minaret prošel od dob svého vzniku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.