National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliers
Fedor, Tomáš ; Janková, Zuzana (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
The diploma thesis is prepared on the topic of choosing a suitable supplier for a company using fuzzy logic for a specific company. This thesis is developed in several environments, including MS Excel, the Python programming language, and MATLAB.
Application of Fuzzy Logic for Evaluating Investments in Stock Markets
Kúdela, Lukáš ; Janková, Zuzana (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
The diploma thesis deals with the principles of fuzzy logic and its practical application in the evaluation of individual passively managed ETFs as an investment option in the stock market. The model is composed of multivalued decision criteria that can be used to classify a given investment instrument. Based on the evaluation of the considered funds, these outputs will serve as a supporting tool in the further decision-making process. The processing of the model is realized in MS Excel program using VBA and in the MATLAB program.
Control of the reservoir storage function using artificial intelligence methods
Hon, Matěj ; BBA, Šárka Zemanová, (referee) ; Kozel, Tomáš (advisor)
The diploma thesis deals with flow prediction using artificial intelligence to control the storage function of the reservoir. It focuses on the control of storage function using combination of dispatching graphs and flow prediction. The work is divided into a methodological part and an application part. The methodological part contain describes how the acquisition of historical data, a description of the work of dispatching graphs and forecasting models. The application part contains flow forecasts and outflow control. A prediction model is based on the fuzzy method, and it is used to predict inflows. The calibration and validation of the prediction model is also described. Results of prediction model were evaluated. In next step the results of control method were evaluated and compared with result of dispatching graphs. The results of controlled method were satisfactory.
The Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliers for the Firm
Froehling, Kryštof ; Janková, Zuzana (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
The diploma thesis deals with the application of the theory of fuzzy logic in the evaluation of client translation commissions for a foreign language text. This fuzzy model is used for better selection of orders and faster allocation of human resources for specific orders. The fuzzy model is composed of multi-valued decision-making criteria that are essential for the company. The model is processed in MS Excel using VBA and MathWorks MATLAB.
Counting People Using a PIR Sensor
Beneš, Martin ; Kempter, Guido (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
PIR (pasivní infračervený) senzor se používá zejména pro detekci přítomnosti osoby a oznámení systému pro příslušnou reakci. Cílem této práce je užití PIR senzorů pro lokalizaci osoby a návrh způsobu pro určení počtu lidí ve snímaném prostoru. Pro tento účel je navržen způsob zpracování jeho výstupního analogového signálu, počínající extrakcí příznaků pomocí spojité vlnkové transformace, klasifikačního modelu založeném na fuzzy logice a lineární regresi. Na konci jsou představeny a vyhodnoceny experimentálně získané výsledky.
The Application of Evaluation for Rating of Suppliers for the Firm
Ševčík, Andrej ; Pekárek, Jan (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
This diploma thesis deals with the design of fuzzy models to support decision making for selecting the most suitable suppliers for PSL, a.s. Describes methods and procedures for modeling in MS Excel and MATLAB. The goal is to create a decision-making system that will evaluate suppliers to optimize the choice of the most suitable supplier based on the requirements of the selected company.
The Application of Evaluation for Rating of Suppliers for the Firm
Minár, Lukáš ; Straňák, Peter (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
This diploma thesis is focused on the evaluation of suppliers the selection of the best one for company Fast & Healthy food services, s.r.o. This work describes methods and the process of model creation using fuzzy logic. The aim is to establish two decision models, a model created in MS Excel and a model created in MATLAB which simplify the selection of the supplier.
The Localization of Foreign Direct Investment in the region of Middle Europe
Hánečka, Martin ; Jašek, Jan (referee) ; Bayerová, Vladimíra (advisor)
This master´s thesis “The Localization of Foreign Direct Investment in the region of Middle Europe“ is focused on localization of foreign direct investment in the region of Middle Europe and possiblities of making easier localization decision. The first part of the thesis summarizes teoretical knowledge of foreign direct investment, their difinitions, typology and effects on economy. The second part is focused on the analysis of localization factors of strategic services sector. On the analysis basis, in the final part is created the model, which can be used for easier localization decision making between economies of Middle Europe. Afterwards the localization of a foreign direct investment is projected and analysed.
MODELOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY A NEURČITOSTI
Soukupová, Ljuba ; Dalík, Josef (advisor)
This doctoral thesis is focused on the problem of investment decision making under uncertainty with computer support. On the basis of theoretical and empirical findings there was designed proposal of artificial intelligence tools implementation into the present methods of investment decision making under uncertainty. Constructive idea of this doctoral thesis is in fuzzy model of investment decision making for non-financial companies investments and implementation of this model into the knowledge base of expert system. Methodology of investment decision making under uncertainty was created on the background of mentioned practice of decision making about investment. Although from the first sight designed methodology appears to be complicated it has proved high effective in practice.
The Use of Artificial Intelligence on Financial Markets
Hortai, František ; Budík, Jan (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
This thesis deals with the design of a model for trading on financial markets by using artificial intelligence. The work describes some methods of artificial intelligence, description of financial market and stock market trading. The result of this work is a model of an expert system which uses fuzzy logic for investing and a functional model for predicting the course of shares trends using artificial neural networks. Both models algorithms were designed and tested in MATLAB.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.