Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Služba "eBooks on Demand" v České republice
Simandlová, Tereza ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Sakastrová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce představuje evropský kooperativní projekt Elektronické knihy na objednávku - Evropská knihovní síť (eBooks on Demand - A European Library Network, EOD) a stejnojmennou službu, jejímž cílem je digitalizace historických tisků na objednávku. První část práce přináší obecný vhled do historie projektu, popisuje cíle, klíčové aktivity pro- jektu a technologické postupy služby. Dále se práce zaměřuje na popis současného stavu služby EOD v České republice. Poslední část představuje nástroje propagace služby EOD a jejich případné rozšíření o nové možnosti.
New digitization workflow of the National Technical Library in theory and practice
Řihák, Jakub ; Kamrádková, Kateřina
This paper describes recent activities in the area of digitization processes at the National Technical Library, Prague (Czech Republic), in particular a new schema of digitization workflow, its outputs and its impact on services provided to the National Technical Library´s users. Furthermore, it presents System Kramerius and cooperation oportunities in eBooks on Demand project for the Czech libraries.
Plný text: idr-398_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-398_2 - Stáhnout plný textPDF
Představení digitalizačních projektů Národní technické knihovny a spolupráce v rámci eBooks on Demand
Kolátor, Jan ; Kamrádková, Kateřina
Příspěvek představuje hlavní digitalizační projekty NTK, kterými jsou VPK (Virtuální polytechnická knihovna), projekt Sharing Knowledge - OA Repositories in the V4 Countries, drobná digitalizace, Staré mapy a EOD (eBooks on Demand)
Prezentace: idr-387_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-387_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-387_3 - Stáhnout plný textMP4; idr-387_4 - Stáhnout plný textMP4
Projekt eBooks on Demand - Evropská knihovní síť
Kamrádková, Kateřina ; Pospíšilíková, Věra
V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba eBooks on Demand (Žabička, 2007). Během tří let se v České republice do sítě knihoven poskytujících digitalizaci historických knih na objednávku připojily čtyři české knihovny: Knihovna Akademie věd (KNAV), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Národní technická knihovna (NTK) a Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL). V následujícím příspěvku bude přiblížen projekt, v jehož rámci je služba EOD poskytována.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.