Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hliněná omítka (lepenice) na dřevěné konstrukci tradičních staveb: příprava, aplikace a údržba
Novotný, Martin
Předkládaná metodika podává pracovní návod na výrobu a provedení hliněné omítky (lepenice) u roubených případně i vyplétaných stěn. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. Předkládaný pracovní postup je určen pro aplikaci dvouvrstvé kotvené i nekotvené hliněné omítky (lepenice). Kdy kotvená omítka je aplikována na kotevní rastr, vytvořený na stěnové konstrukci pomocí dřevěných kolíčků, zaražených do trámů srubu. Nekotvená omítka je aplikována přímo na stěnu, bez kotvícího rastru. Omítka je aplikována ve dvou vrstvách, přičemž první (hrubá) obsahuje delší částice organického původu (plevy, řezanou slámu). V praxi při provádění replik a kopií objektů budovaných roubenou technikou a opatřených hliněnou omítkou se jeví níže popsaný postup jako účinný. Hliněná omítka je ochrannou i ozdobnou vrstvou na stěnách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hliněné povrchy ve vybraných typech prostor
Šmardová, Kateřina
Příspěvek poukazuje na používání hliněných konstrukcí a jejich povrchů v několika vybraných typech prostor. V těchto prostorách, zejména co se týká České republiky, se používání hlíny ve větším měřítku prozatím neuplatnilo, avšak článek upozorňuje na důvody, které z hlíny činí materiál do těchto míst vhodný. Zároveň předkládá již realizované příklady a pozastavuje se nad klady a zápory jednotlivých řešení.
Hanácký statek - stavebně technologický projekt
Troubilová, Hana ; Kotek, Lukáš (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
V této diplomové práci je řešena replika Hanáckého statku z 19. století. Celá stavba zahrnuje nejen repliku statku, ale mimo jiné také rekonstrukci stodoly nebo hospodářské přístřešky. Hanácký statek bude součástí Zooparku Vyškov a bude sloužit jako environmentální výchovné centrum. Diplomovou práci řeším jako stavebně technologický projekt. Zaměřuji se zde na dopravní vztahy, staveništní buňky, zařízení staveniště, výpočet vody a elektřiny, návrh strojů a mechanizace, propočet, rozpočet i časový plán, nasazení strojů i pracovníků, limitky. V technologických předpisech řeším netradiční technologie. Dále je to pak kontrolní a zkušební plán, bezpečnost, ekologie, návrh smlouvy o dílo. V poslední části mé práce se zabývám přírodními stavebními materiály.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.