Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potenciál pro malé a střední podniky v ČR: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Bendlová, Kateřina ; Antal, Jarolím (vedoucí práce) ; Jedlička, Jan (oponent)
Evropská unie i Česká republika podporují malé a střední podniky jako významný zdroj konkurenceschopnosti, zaměstnanosti a přidané hodnoty pro ekonomiku pomocí dotačních programů a operačních programů. Tato diplomová práce se proto zabývá analýzou klíčových změn při přechodu z OP PI v rámci finančního období 2007-2013 na nový operační program OP PIK a dopadů těchto změn na malé a střední podniky v České republice. Kromě toho je záměrem této práce i objasnění motivů firem pro čerpání z dotačních programů. Práce identifikuje hlavní změny mezi těmito operačními programy především v oblasti úpravy prioritních os, navýšení finančních prostředků, snížené míra maximální veřejné podpory či nového Jednotného metodického prostředí. Na základě literatury, případových studií s firmami, které úspěšně žádaly o dotace z evropských fondů, a rozhovorů s dotačními specialisty a odborníky státní správy jsou definované klíčové překážky a problémy malých a středních podniků při žádostech o dotace a čerpání v rámci OP PI, jako např. byrokratická a administrativní zátěž, uživatelské rozhraní monitorovacího systému, často se měnící podmínky výzev či jejich orientace na cenu místo kvality. Pro úspěšné získání dotace z OP PIK v novém období 2014-2020 práce doporučuje soustředit se faktory jako např. jsou podnikatelský plán, pečlivá příprava a delegování administrativních i strategických úkolů dedikovanému projektovému manažerovi či konzultantovi, které vedly u analyzovaných podniků k úspěšnému čerpání dotace z evropských prostředků.
Corruption in funding for SMEs in the CR and UK
Záklasníková, Iveta
Cílem práce je navrhnout doporučení v oblasti legislativy a příslušných státních orgánů ve spojitosti s dotacemi z Evropského rozpočtu a malých a středních podniků. Tato doporučení tak přispějí k minimalizování korupce v této oblasti v České Republice. Proto je nezbytné vyhledat informace o případech spojených s korupcí či jiným podvodným chováním s Evropskými dotacemi, které již proběhly na území České Republiky a také Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jakožto země s nižším výskytem úplatkářství. Další nezbytnou částí této diplomové práce je porovnání nastavené legislativy v obou zemích. Tudíž bude možné výsledky zkoumat a porovnat a navrhnout tak vhodná doporučení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.