Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
SMV-2021-04: Pokročilá EDS analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém ; Tihlaříková, Eva
Vzorky byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker.
SMV-2020-22: Morfologická analýza miniaturních maleb pomocí světelného mikroskopu a EREM
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách.
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker.
The Imaging Of A Schock Wave Within A Supersoniclow-Pressure Gas Flow Using Opticalmethods
Bayer, Robert
Using Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM), which uses high gas pressure within the specimen chamber instead of vacuum, allows us to study samples containing water, samples with high capacity and live biological samples. It is because of the lack of the need to freeze the sample to sublimate the water from it. However, the behavior of the pumped gas in low pressures is not well mapped to be the low-pressure gas flow simulations considered adequately precise for applying on ESEM. To increase the precision of simulations, it is possible to use optical methods for imaging the shock wave within the differentially pumped chamber because of its uniqueness.
Influence Boundary Layer In The Differentially Pumped Chamber
Bílek, Michal ; Hlavatá, Pavla
The goal of this thesis is the analysis of a gas flowing through the drain channels within the apertures of differentially pumped chamber of the Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM). This thesis contains a verification of current simulation results of gas flow within the differentially pumped chamber published by D. Danilatos using Monte Carlo method in comparison with simulation results achieved by using simulation program ANSYS Fluent, which uses the mechanism of continuum for its calculations and where it was effect of the boundary layer taken into account.
The Impact Of Critical Flow In Differentially Pumped Chamber
Hlavatá, Pavla
Environmentální rastrovací elektronový mikroskop (EREM), který je konstruován pro vysoký tlak plynů v komoře vzorku namísto vakua, umožňuje studovat vzorky obsahující vodu nebo živé biologické vzorky bez nutnosti jejich speciální úpravy. To z důvodu, že mezi komoru vzorku a tubus je vložena diferenciálně čerpaná komora. Vzhledem k velkým tlakovým spádům u této konstrukce dochází při čerpání plynu k nadzvukovému proudění za clonou oddělující komoru vzorku od diferenciálně čerpané komory. To se projevuje specifickým jevem kritického proudění ve cloně a poklesem tlaku v proudu v nadzvukové oblasti. Vhodnou konstrukční úpravou je možné využít daný jev a docílit snížení průměrného tlaku plynu ve dráze primárního svazku. To má za následek snížení rozptylu primárního svazku a zvýšení ostrosti výsledného obrazu.
SMV-2019-12: Morfologická analýza miniaturních maleb
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách.
SMV-2019-11: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb
Neděla, Vilém
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker.
Comparison of Results Optained Using Monte Carlo and Ansys Fluent in Analysis Differentially Pumped Chamber
Bílek, Michal ; Hlavatá, Pavla
The goal of this thesis is the analysis of a gas flow running through the drain channels within the apertures of differentially pumped chamber of the Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM). This thesis contains a verification of current simulation results of gas flow within the differentially pumped chamber published by D. Danilatos using Monte Carlo method in comparison with simulation results achieved by using simulation program ANSYS Fluent, which uses the mechanism of continuum for its calculations.
Analysis of Whirling of Gas Flow within the Specimen Chamber of ESEM
Bayer, Robert
The usage of an Environmental scanning electron microscope (ESEM) brings the possibility of studying many kinds of materials and chemical reactions never studied before. In this article there are compared and analyzed several simulation results of gas flow in the specimen chamber of ESEM with high gas pressure throughout the whole volume except on its optical axis, where low gas pressure is needed.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.