Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzpomínání na Easter Rising
Reiterová, Martina ; Činátl, Kamil (vedoucí práce) ; Vojtěchovský, Ondřej (oponent)
4 Abstrakt Předložená bakalářská práce se zabývá tématem oficiální politiky vzpomínání na Velikonoční povstání v Irsku z roku 1916. Pozornost se zaměřuje na politické představitele Irského svobodného státu a Irské republiky mezi lety 1922 a 2006. Hlavní zřetel je kladen na jejich postoj vůči komemoracím Velikonočního povstání. Při zpracování se autorka opírá především o sekundární anglofonní literaturu, která je doplněna některými primárními prameny v podobě politických dokumentů či dobových videí. K jejich analýze je užito konceptu tzv. kolektivní paměti, konkrétně metody míst paměti od Pierra Nory. V práci jsou popsány základní faktory ovlivňující postoj oficiálních představitelů irského státu vůči velikonočním komemoracím. Současně jsou zde vylíčeny jejich zásahy a nástroje k ovlivnění komemoračních praktik obyvatel. Klíčová slova Velikonoční povstání, Dublin, komemorace, Irská republika, Irský svobodný stát, památník, vzpomínání, 1916
Srovnání trhů taxislužby ve vybraných metropolích.
Páchová, Markéta ; Zemplinerová, Alena (vedoucí práce) ; Gráf, Václav (oponent)
Tato práce se zabývá přístupy státního sektoru k trhu taxislužeb. Diskutuje potřebnost regulací v této oblasti. Jádrem celé práce je empirická analýza trhů v Londýně, Dublinu, Paříži, Stockholmu, New Yorku a Praze. V rámci komplexnosti pohledu jsou porovnávány také trhy PHV (private hire vehicle), které poskytují služby jako taxi, pouze jsou jinak regulované. Trhy porovnávám jak z hlediska nabídky -- množství vozů na obyvatele a ceny, tak z hlediska poptávky -- využití vozů, spokojenost zákazníků. Na základě srovnání těchto trhů se snažím zjistit, zda je možné některý z přístupů označit za optimální nebo zda najdeme lepší výsledky spíše u regulovaných či deregulovaných trhů. Dále uvádím případovou studii deregulace vstupu do odvětví v Dublinu, která odpovídá na otázky, jakým způsobem deregulaci nejlépe provádět. Zaměřuji se také některé doporučení pro pražskou taxislužbu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.