National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Modeling and Simulation of Incentive Mechanisms in Ethereum
Burianová, Tereza ; Fiedor, Jan (referee) ; Perešíni, Martin (advisor)
Tématem této bakalářské práce je poplatkový mechanismus v síti Ethereum, zejména změny představeny v EIP-1559. Cílem práce je zkoumat chování mechanismu a navrhnout případná možná vylepšení v případě nalezených nedostatků. Dříve používaný aukční systém vyžadoval libovolné nastavení výše poplatku uživatelem, což vedlo k přeplatkům a vysoké volatilitě výše poplatků. Tyto problémy nastaly převážně kvůli vyššímu vytížení sítě po popularizaci projektů jako například decentralizované finance, NFT kolekce a metaverse. Nový poplatkový mechanismus zavedl proměnlivou velikost bloku, která se dokáže přizpůsobit aktuálnímu vytížení sítě. Base fee, hodnota značící minimální výši poplatku potřebnou pro zahrnutí do bloku, je pak vypočítána na základě zaplněnosti předchozího bloku, což dělá poplatky více předvídatelnými. Bylo navrženo několik simulačních experimentů, které zkoumají typické chování a možné slabiny mechanismu. Nakonec bylo nalezeno možné vylepšení a byl navržen další výzkum. Cíle práce byly splněny a výsledky byly prezentovány.
Price Dynamics of Automated Market Makers: Simulation-based Approach
Kubal, Jan ; Krištoufek, Ladislav (advisor) ; Čech, František (referee)
The aim of this thesis is to analyze the price dynamics implied by the Automated Market Makers used by Decentralized Exchanges of DeFi and to verify the presence of some behavioral patterns with a simulation-based approach. Returns from 10 representa- tive token pairs were collected over a 15-day period and their properties were compared against traditional stylized facts. A simulation that reproduces the observed price pro- cess was then developed, mimicking the realized swap orders and utilizing the constant product pricing equation of AMMs, incorporating two additional features that implement periods of hype and herding behavior. Analysis of the empirical data revealed that AMM token returns follow the stylized facts most of the time, with their distributional properties, autocorrelation patterns, and volatility clustering. No consistent trend in the leverage effect was found among tokens. The simulation then confirmed that a basic AMM model is sufficient in producing prices with similar returns, showing that this method of transaction settlement is robust and generates the expected price dynamics. The two behavioral mechanics added further increased the similarity between real and simulated return characteristics, indicating that the effects may also influence the actual price formation process. 1
Decentralized Finance from the Perspective of Czech Financial Regulation and MiCA Proposal
Koliba, Viktor ; Sejkora, Tomáš (advisor) ; Kotáb, Petr (referee)
1 Decentralized Finance from the Perspective of Czech Financial Regulation and MiCA Proposal Abstract Decentralized Finance constitutes a new system for allocating resources by using irreplicable digital data that can be processed within a predefined framework of automatic operations based on blockchain technology. Its development has brought not only new economic opportunities but also a number of risks and legal issues. Since Decentralized Finance is in its early stages, relevant legal questions relating to its positioning within the existing and forthcoming legal frameworks are still not firmly established yet. This thesis aims to answer those relating to the applicability of selected Czech financial regulations and the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, as well as validate the hypothesis that the wide scope of the MiCA Proposal could influence the ecosystem of Decentralized Finance. First, the important technical foundations of Decentralized Finance and their specifics were outlined, and relevant financial applications were established for further assessment. Subsequently, the applications were compared with the scope of the chosen Czech financial regulation, namely the Act on Payment System, the Act on Currency...
Modeling and Simulation of Incentive Mechanisms in Ethereum
Burianová, Tereza ; Fiedor, Jan (referee) ; Perešíni, Martin (advisor)
Tématem této bakalářské práce je poplatkový mechanismus v síti Ethereum, zejména změny představeny v EIP-1559. Cílem práce je zkoumat chování mechanismu a navrhnout případná možná vylepšení v případě nalezených nedostatků. Dříve používaný aukční systém vyžadoval libovolné nastavení výše poplatku uživatelem, což vedlo k přeplatkům a vysoké volatilitě výše poplatků. Tyto problémy nastaly převážně kvůli vyššímu vytížení sítě po popularizaci projektů jako například decentralizované finance, NFT kolekce a metaverse. Nový poplatkový mechanismus zavedl proměnlivou velikost bloku, která se dokáže přizpůsobit aktuálnímu vytížení sítě. Base fee, hodnota značící minimální výši poplatku potřebnou pro zahrnutí do bloku, je pak vypočítána na základě zaplněnosti předchozího bloku, což dělá poplatky více předvídatelnými. Bylo navrženo několik simulačních experimentů, které zkoumají typické chování a možné slabiny mechanismu. Nakonec bylo nalezeno možné vylepšení a byl navržen další výzkum. Cíle práce byly splněny a výsledky byly prezentovány.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.