Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Depiction of Slovakia in Czech artistic milieu until 1918
Ernestová, Simona ; Rakušanová, Marie (vedoucí práce) ; Šámal, Petr (oponent)
Bakalárska práca skúma obraz Slovenska v českom umeleckom prostredí od polovice 19. storočia po vznik spoločného štátu v roku 1918. Zameriava sa na to, akým spôsobom bolo Slovensko a Slováci zobrazovaní v dielach českých umelcov ako Josef Mánes, F. B. Zvěřina, Mikoláš Aleš, Jaroslav Augusta, Emil Pacovský, či Miloš Jiránek. Predstavuje slovenských horalov, zbojníkov a drotárov ako symboly Slovákov. Tento obraz sa vytváral na pozadí budovania českej národnej identity, v dobe kedy Uhorské Slovensko bolo súčasťou Zalitavska a České krajiny súčasťou Predlitavska. Za pomoci slovanského mýtu, detvianskeho mýtu a československého mýtu, ktoré niektorí českí umelci reflektovali a následne rozvíjali, vznikal obraz slabšieho spriateleného slovanského národa, bojujúceho proti silnému maďarskému útlaku. Štúdia zároveň poukazuje na rôzne výklady a interpretácie v dobe vzniku umeleckých diel, po vzniku prvej republiky a po komunistickom prevrate v 50. rokoch 20. storočia.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.