National Repository of Grey Literature 187 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Difussion of Bitcoin in the Czech republic: The relation of innovation attributes on the innovation-decision process.
Havrland, Ladislav ; Remr, Jiří (advisor) ; Hájek, Martin (referee)
Bitcoin is a topic that affects almost the entire adult population of the Czech Republic that has an Internet connection. Almost every Czech is familiar with Bitcoin online and two-thirds of them spontaneously remember it. Bitcoin ownership was declared by 17% of respondents. Other cryptocurrencies in the Czech environment lag significantly behind in terms of key indicators. The relationship between Bitcoin attributes and the decision making process is statistically significant. Contrary to the original assumption that the attributes of Bitcoin would be the independent variable, the correlation analysis revealed that aspects of the decision-making process were the independent variable. It must be added that this result needs to be taken in the context of data measurement. The measured data shows that in the attitude and confirmation phase of the decision- making process, the relationship with the attributes of Bitcoin is positive. In stages, people perceive the attributes of Bitocin as simple and see in it the advantages that they can use. In the stages of knowledge, decision and application, the association with the attributes of Bitcoin is rather negative. At those stages, Bitcoin is difficult for people to grasp or where I don't see a use for them. Thus, the stages of awareness, decision and application...
The Outdoor Escape Game in Biology Teaching for the 6th Grade of Elementary School
Ševčíková, Kateřina ; Říhová, Dagmar (advisor) ; Škodová, Jana (referee)
The topic of the diploma thesis is an outdoor escape game and the possibility of its inclusion in the teaching of Biology in the sixth grade of elementary school. The work is divided into a theoretical and a practical part. The aim of the theoretical part is to describe the elements and process of the classic escape game, outdoor escape game and its use in education. The thesis approaches the history of escape games, geocaching and the educational trail, including elements used in outdoor escape games. The thesis provides an overview of basic ciphers that can be used in escape games. The goal of the practical part is to create my own digital outdoor escape game using the Glitr application, which will be tested in practice. The game aims to revise and expand the knowledge gained in Biology lessons and to develop key competences. The practical part describes individual elements of the application, their possible use and the process of creating outdoor escape games. The theme of the game is insects with a connection to the history of the city of Klecany. It also includes a description of the individual locations and tasks used in the game. The outdoor escape game was tested on three classes of the sixth grade of local elementary school. An analysis of the collected data was carried out, namely the...
Optimization of supporting cryptographic operations using hardware
Čurilla, Jakub ; Smékal, David (referee) ; Cíbik, Peter (advisor)
This work deals with the description of FPGA architecture circuits, their structure, VHDL language, FPGA design flow, cryptography and cryptographic algorithms, and subsequent implementation and realization of support functions for cryptographic operations in VHDL language, their time and performance analysis, and mutual comparison.
Biometric System Security Using Blockchain Technology
Žiška, Marek ; Drahanský, Martin (referee) ; Malaník, Petr (advisor)
 Táto práca analyzuje existujúce protokoly používané na dosiahnutie konsenzu v blockchain technológiách, popisuje koncepty biometrických systémov, identifikuje ich bezpečnostné hrozby, predstavuje existujúce riešenia zabezpečenia biometrických systémov. Na základe týchto zistení navrhuje decentralizovanú verziu biometrického systému, ktorý využíva váhovaný protokol PBFT a blockchain na zlepšenie bezpečnosti ``Feature Extractor'' a ``Matcher'' modulov klasického biometrického systému. Blockchain je charakterizovaný ako systém zaznamenávania informácií, ktorý zaisťuje bezpečnosť, nemennosť a transparentnosť v distribuovanej sieti. Priame využitie blockchainu na zabezpečenie citlivých údajov, akými sú aj biometrické údaje, sa nepredpokladá ako najvhodnejšie využitie, no jeho integrácia v rámci procesov jednotlivých komponentov biometrických systémov sa javí ako dobrá možnosť. Nášmu návrhu sa podarilo zmierniť priame útoky na zabezpečované komponenty a útoky na kanály, ktoré ich spájajú, a na kanál, ktorý spája ``Matcher'' s externou aplikáciou.
Methods of Ransomware Analysis and Detection
Vojtáš, Samuel ; Kolář, Dušan (referee) ; Zobal, Lukáš (advisor)
The purpose of this thesis is to demonstrate the threat of malware and to describe its forms. Special focus is put on ransomware - its historical evolution, method of analysis, detection, and recovery from it. Various techniques of reverse engineering are also introduced alongside concepts related to it, such as static and dynamic analysis or sandboxing. Paper centers around creating detection mechanisms and malware classification. Company Avast provided samples of several ransomware families for the analysis to create detection YARA rules and to describe samples' behavior. The process of development of detection mechanisms for ransomware threats is shown alongside the method to decrypt files encrypted by various ransomware families that contained cryptography errors. The end of the thesis sums up the resulting data regarding the efficiency of defense mechanisms.
Modeling and Simulation of Incentive Mechanisms in Ethereum
Burianová, Tereza ; Fiedor, Jan (referee) ; Perešíni, Martin (advisor)
Tématem této bakalářské práce je poplatkový mechanismus v síti Ethereum, zejména změny představeny v EIP-1559. Cílem práce je zkoumat chování mechanismu a navrhnout případná možná vylepšení v případě nalezených nedostatků. Dříve používaný aukční systém vyžadoval libovolné nastavení výše poplatku uživatelem, což vedlo k přeplatkům a vysoké volatilitě výše poplatků. Tyto problémy nastaly převážně kvůli vyššímu vytížení sítě po popularizaci projektů jako například decentralizované finance, NFT kolekce a metaverse. Nový poplatkový mechanismus zavedl proměnlivou velikost bloku, která se dokáže přizpůsobit aktuálnímu vytížení sítě. Base fee, hodnota značící minimální výši poplatku potřebnou pro zahrnutí do bloku, je pak vypočítána na základě zaplněnosti předchozího bloku, což dělá poplatky více předvídatelnými. Bylo navrženo několik simulačních experimentů, které zkoumají typické chování a možné slabiny mechanismu. Nakonec bylo nalezeno možné vylepšení a byl navržen další výzkum. Cíle práce byly splněny a výsledky byly prezentovány.
Cryptocurrency – a modern kind of money
Petrenec, Vojtěch ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Kryptoměna se stala známým fenoménem ve světě bankovních a elektronických plateb, ale pro širokou veřejnost je stále záhadou, a ne vše je vysvětleno tak, aby s ní mohl kdokoliv obchodovat. Tato práce se zaměřuje na kryptoměny. Studie se zaměřuje na původ kryptoměn, principy, na kterých jejich zabezpečení funguje, proč jsou jejich transakce nevysledovatelné a jak jsou tyto převody prováděny. Následně se práce zabývá tím, kde může majitel uchovávat své kryptoměny, jaké typy peněženek existují, čím se těžba kryptoměn zabývá a co lze jejím prostřednictvím získat. Jednotlivé kryptoměny jsou diskutovány ke konci práce, včetně jejich historie a které peněženky jsou vhodné pro každou minci. Dále se tato práce věnuje fiat měnám, včetně jejich historie a ekonomických funkcí, které plní. Nakonec jsou tyto ekonomické funkce aplikovány na kryptoměny. Cílem této práce je získat větší přehled o kryptoměnách, včetně toho, co jsou zač, jak fungují a jak s nimi zacházet.
Analysis of cryptographic operations on various processor architectures
Kubík, Hynek ; Gerlich, Tomáš (referee) ; Lieskovan, Tomáš (advisor)
Bachelor’s thesis analyzes cryptographic operations and algorithms on different server processor architectures. The thesis in its theoretical part deals with the analysis of individual cryptographic algorithms, processor architecture, computing cluster and HPC. An application is made for the analysis, which, depending on the input parameters, selected architectures and configuration selected by the user, performs the measurement of the performance of individual operations.The results from performance measurements and various cryptographic operations and architectures and with various input application parameters are subsequently years in the form of graphs.
Optimization of supporting cryptographic operations using hardware
Čurilla, Jakub ; Smékal, David (referee) ; Cíbik, Peter (advisor)
This work deals with the description of FPGA architecture circuits, their structure, VHDL language, FPGA design flow, cryptography and cryptographic operations, and subsequent implementation and realization of support functions for cryptographic operations in VHDL language, their time and performance analysis, and mutual comparison.
Comparison of cryptography performance of microcontrollers ARM Cortex-A
Škurla, Tomáš ; Zeman, Václav (referee) ; Slavíček, Karel (advisor)
The bachelor thesis deals with the measurement of cryptographic performance of ARM Cortex-A series microcontrollers. The theoretical part focuses on the description of concepts of cryptography, while at the same time explaining the principles of operation of individual cryptographic systems. Afterwards, thesis also describes the inner workings of ARM processors, their historical development, support for cryptography and detection of said support within processors. This is followed by defining the metrics for testing, part of which includes enumerating the hardware used in the testing process, with the focus being on the cryptography acceleration and encryption support. This also includes a description of the planned environment and software used in the testing. The practical part includes a description of the actual preparation of the defined environment and its possible modifications within the individual testing needs. The thesis concludes with an evaluation of the processed data and subsequent drawing of conclusions

National Repository of Grey Literature : 187 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.