Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
L-systems online
Fišer, Marek ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Mráz, František (oponent)
L-systém je v nejjednodušší podobě varianta bezkontextové gramatiky. Byl vyvinut a používá se hlavně pro modelování růstu rostlin, ale s jeho pomocí se také dají vytvářet obecné fraktály, modely měst nebo dokonce hudba. Pokud někoho L-systémy zaujmou a chce s nimi experimentovat, je těžké najít aplikaci, která by mu to umožňovala. Cílem této práce bylo vytvořit online systém pro práci a experimentování s L-systémy pro široké spektrum uživatelů. Výsledné řešení se skládá ze dvou částí. První část je univerzální, snadno rozšiřitelná knihovna pro zpracování L-sys- témů. Svou rozšiřitelnost dosahuje modularitou, vstup zpracovává prostřednic- tvím systému propojených komponent, které jsou specializované na konkrétní činnost. To také přispívá k přehlednosti a spolehlivosti celku. Navíc je knihovna zcela nezávislá a multiplatformní, lze ji tedy použít i v jiných aplikacích. Druhá část je moderní webové rozhraní, které bylo navrženo tak, aby bylo srozumitelné pro nováčky a zároveň aby nabízelo pokročilé funkce pro náročnější uživatele. Součástí webu je i galerie L-systémů, do které může každý uživatel přispívat a tvořit tak komunitu. Webové rozhraní plně využívá schopnosti navr- žené knihovny a slouží tak i jako ukázka jejího použití.
Support for enterprise applications in SOFA 2
Blénessy, Tibor ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Hnětynka, Petr (oponent)
Název práce: Support for Enterprise Applications in SOFA 2 Autor: Tibor Blénessy Katedra: Katedra distribuovaných a spolehlivých systém`u Vedoucí diplomové práce: RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. Abstrakt: Na zefektívnenie vývoja a na zvýšenie interoperability enterprise systé- mov sa vyvinuly štandardy definijúce rôzne aspekty týchto systémov. Pre systémy postavené na platforme Java sú tieto štandardy združené pod Java Enterprise Edition. Komponentový systém SOFA 2 ponúka dobrý základ na vývoj rozsiah- lych komponentovo orientovaných systémov. Cieľom tejto práce je navr- hnúť a experimentálne overiť možnosť integrácie existujúcich štandardov pre enterprise aplikácie v SOFA 2. Navrhnuté riešenie rozširuje možnosti SOFA 2 o tvorbu komponent pre webové rozhranie na základe Java Servlet API a o komponenty na ukla- danie dát do relačných databázových systémov pomocou štandardu Java Persistence API. Ďalej navrhnuté riešenie integruje kľúčové technológie z platformy Java Enterprise Edition, čo uľahčí budúcu integráciu ďalších štandardov. Klíčová slova: enterprise aplikace, komponentový systém, SOFA 2, Java EE
Variability of Execution Environments for Component-based Systems
Malohlava, Michal ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Racek, Stanislav (oponent) ; Duchien, Laurence (oponent)
Znovu použitelnost je jedním ze základních pilířů softwarového inženýrství. Tato vlastnost umožňuje vyvíjet systémy nejen rychleji ale také s menším úsilím. Proto tato dizertační práce zkoumá limity znovu použitelnosti v rámci komponentových systémů. Na základě analýzy současných komponentových systémů nachází jejich společné vlastnosti a rozdíly. Dosažené poznatky shrnuje do návrhu meta-komponentového systému - softwarové výrobní linky pro přípravu komponentových systémů na míru specifikovaným požadavkům. Práce se dále soustředí na definici vlastního meta-komponentového systému a rozebírá jeho důležité aspekty, které jsou klíčové pro přípravu nového komponentového systému - (1) konfigurovatelné běhové prostředí a (2) generování kódu. Pro řešení (1) práce přináší modelem řízenou metodu přípravy konfigurovatelného běhového prostředí. V návaznosti na tuto metodu rozebírá generování kódu, definuje a vysvětluje roli interoperability doménově specifických jazyků v tomto procesu. Dále práce rozšiřuje koncept interoperability a definuje rodinu jazyků parametrizovanou obecným programovacím jazykem.
Simulation in Unity
Kropáček, Vojtěch ; Vlnas, Michal (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
This thesis builds upon a recent surge in popularity of entity component system architecture for game development. The goal of this thesis is to create an ecosystem simulation application in the Unity engine. The advantages of using Entity Component System architecture are explained, with attributes and differences compared to a more traditional approach. The Entitas framework is used inside the Unity engine to power a simulation. The finished product emulates Lotka-Volterra equations, also known as the predator-prey equations. Final findings are presented as graphs that follow expectations. This work gives in depth knowledge about Entity Component System architecture, especially focusing on its specifics in the Entitas framework implementation. It also summarizes an approach to creating a simple ecosystem and the findings of multiple simulations.
Simulation in Unity
Kropáček, Vojtěch ; Vlnas, Michal (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
We will build upon a recent surge in popularity of entity component systems for game development. It is our goal to create a ecosystem simulation application in the Unity engine. We will focus on the advantages of using the ECS architecture and explain its attributes and differences compared to a more traditional approach. Using the Entitas framework inside the Unity engine to power our simulation. The finished product emulates the Lotka-Volterra equations, also known as the predator-prey equations. The final findings are presented as graphs that follow the expected graphs closely. This work gives in depth knowledge about ECS architecture and its specifics in the Entitas implementation. It also summarizes my approach to creating a simple ecosystem and the findings of the simulation.
Komponentní systém pro herní grafický engine
Polášek, Tomáš ; Matýšek, Michal (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace knihovny pro správu entit, která umožňuje vývoj pomocí Entity-Component-System paradigmatu. Součástí práce je analýza aktuálního stavu návrhu software, z pohledu vývoje her a rozbor dnes používaných technik pro práci s entitami včetně srovnání jejich výhod a nevýhod. Následně se práce zabývá důvody, proč tuto metodu návrhu používat a jakým způsobem využití kompozice ovlivňuje výkon aplikací, ve vztahu k hardwarové architektuře moderních počítačů, se zaměřením na paměťovou hierarchii. V práci je dále navržen entitní systém, který umožňuje dynamickou kompozici entit za běhu aplikace z předem definovaných komponent. Výsledný systém je navržen s ohledem na snadnou paralelizaci vykonávaných akcí a umožňuje uživatelské rozšíření ve směru datových struktur k uchovávání komponent. Výsledkem této bakalářské práce je multiplatformní knihovna pro programovací jazyk C++ , pojmenovaná Entropy , která vývojářům zpřístupňuje návrh aplikací pomocí ECS paradigmatu.
Deployment of SOFA-HI applications on the nxtOSEK platform
Kaščák, Kamil ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Pop, Tomáš (oponent)
SOFA-HI je rozšírenie komponentového systému SOFA 2, ktorý je vyvíjaný pod záštitou katedry distribuovaných a spoľahlivých systémov. Cieľom SOFA-HI je podpora pre vývoj a nasadenie aplikácii za použitia princípov vývoja založeného na komponentách. Táto práca rozširuje existujúcu implementáciu o možnosť vývoja a nasadenia SOFA-HI aplikácii na nxtOSEK, ktorý predstavuje jednoduchý operačný systém reálneho času spolu s hardwarovou podporou pre LEGO Mindstorms NXT. Práca taktiež upravuje existujúce nástroje pre vývoj a nasadenie SOFA 2 aplikácii, kde pridáva podporu pre platformu nxtOSEK. Práca ďalej poskytuje komponenty pre umožnenie komunikácie so štandardnými NXT senzormi a poháňacími zariadeniami. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Support for enterprise applications in SOFA 2
Blénessy, Tibor ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Hnětynka, Petr (oponent)
Název práce: Support for Enterprise Applications in SOFA 2 Autor: Tibor Blénessy Katedra: Katedra distribuovaných a spolehlivých systém`u Vedoucí diplomové práce: RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. Abstrakt: Na zefektívnenie vývoja a na zvýšenie interoperability enterprise systé- mov sa vyvinuly štandardy definijúce rôzne aspekty týchto systémov. Pre systémy postavené na platforme Java sú tieto štandardy združené pod Java Enterprise Edition. Komponentový systém SOFA 2 ponúka dobrý základ na vývoj rozsiah- lych komponentovo orientovaných systémov. Cieľom tejto práce je navr- hnúť a experimentálne overiť možnosť integrácie existujúcich štandardov pre enterprise aplikácie v SOFA 2. Navrhnuté riešenie rozširuje možnosti SOFA 2 o tvorbu komponent pre webové rozhranie na základe Java Servlet API a o komponenty na ukla- danie dát do relačných databázových systémov pomocou štandardu Java Persistence API. Ďalej navrhnuté riešenie integruje kľúčové technológie z platformy Java Enterprise Edition, čo uľahčí budúcu integráciu ďalších štandardov. Klíčová slova: enterprise aplikace, komponentový systém, SOFA 2, Java EE
Variability of Execution Environments for Component-based Systems
Malohlava, Michal ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Racek, Stanislav (oponent) ; Duchien, Laurence (oponent)
Znovu použitelnost je jedním ze základních pilířů softwarového inženýrství. Tato vlastnost umožňuje vyvíjet systémy nejen rychleji ale také s menším úsilím. Proto tato dizertační práce zkoumá limity znovu použitelnosti v rámci komponentových systémů. Na základě analýzy současných komponentových systémů nachází jejich společné vlastnosti a rozdíly. Dosažené poznatky shrnuje do návrhu meta-komponentového systému - softwarové výrobní linky pro přípravu komponentových systémů na míru specifikovaným požadavkům. Práce se dále soustředí na definici vlastního meta-komponentového systému a rozebírá jeho důležité aspekty, které jsou klíčové pro přípravu nového komponentového systému - (1) konfigurovatelné běhové prostředí a (2) generování kódu. Pro řešení (1) práce přináší modelem řízenou metodu přípravy konfigurovatelného běhového prostředí. V návaznosti na tuto metodu rozebírá generování kódu, definuje a vysvětluje roli interoperability doménově specifických jazyků v tomto procesu. Dále práce rozšiřuje koncept interoperability a definuje rodinu jazyků parametrizovanou obecným programovacím jazykem.
L-systems online
Fišer, Marek ; Pelikán, Josef (vedoucí práce) ; Mráz, František (oponent)
L-systém je v nejjednodušší podobě varianta bezkontextové gramatiky. Byl vyvinut a používá se hlavně pro modelování růstu rostlin, ale s jeho pomocí se také dají vytvářet obecné fraktály, modely měst nebo dokonce hudba. Pokud někoho L-systémy zaujmou a chce s nimi experimentovat, je těžké najít aplikaci, která by mu to umožňovala. Cílem této práce bylo vytvořit online systém pro práci a experimentování s L-systémy pro široké spektrum uživatelů. Výsledné řešení se skládá ze dvou částí. První část je univerzální, snadno rozšiřitelná knihovna pro zpracování L-sys- témů. Svou rozšiřitelnost dosahuje modularitou, vstup zpracovává prostřednic- tvím systému propojených komponent, které jsou specializované na konkrétní činnost. To také přispívá k přehlednosti a spolehlivosti celku. Navíc je knihovna zcela nezávislá a multiplatformní, lze ji tedy použít i v jiných aplikacích. Druhá část je moderní webové rozhraní, které bylo navrženo tak, aby bylo srozumitelné pro nováčky a zároveň aby nabízelo pokročilé funkce pro náročnější uživatele. Součástí webu je i galerie L-systémů, do které může každý uživatel přispívat a tvořit tak komunitu. Webové rozhraní plně využívá schopnosti navr- žené knihovny a slouží tak i jako ukázka jejího použití.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.