Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační systém pro řízení zaměstnanců firmy
Sklenář, Pavel ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Účelem této práce je vytvořit informační systém, který firmám pomůže se správou jejich zaměstnanců, včetně analýzy zaměstnaneckých směn pomocí OLAP, díky které lze například zjistit celkové zpoždění zaměstnanců na jejich směnách. Informační systém je realizován ve formě webové aplikace implementované v jazyce PHP s využitím frameworku Laravel společně s MySQL databází. Mezi hlavní funkce systému patří správa zaměstnanců, včetně správy jejich docházek, práce s Google Drive diskem, generování různých souborů ve formátu PDF, zobrazení různých statistik, hodnocení zaměstnanců, správa směn, zaměstnaneckých jazyků, dovolených, nemocenských a nahlášení zaměstnanců.
Nabízím/hledám místní pomoc. Jak tyto lidi propojit efektivně a bezpečně?
Kohútová, Alena ; Veľas, Martin (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Cielom tejto bakalarskej prace je navrhnut system, ktory bude spajat ludi vyhladavajucich pomoc s tymi, ktori ju potrebuju, so zameranim na efektivitu pouzitia a motivacie uzivatelov vyuzitim gamifikacnej techniky. System umoznuje pridavanie inzeratov, zahajenie spoluprace uzivatelov, pridavanie hodnoteni ostatnym uzivatelom a dalsie. Vysledny webovy system je implementovany s vyuzitim modernych technik pre tvoru webov. Vysledkom prace je implementovany prototyp, ktory je vyhodnoteny uzivatelskym testovanim.
Rozšíření funkcionality portálu evropských projektů
Vorobiev, Nikolaj ; Doležal, Jan (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce vychází ze 2 předchozích, které doplňuje, upravuje a rozšiřuje. Primárním cílem je převzetí existujících zdrojových souborů, jejich studium, modifikace a použití za účelem zprovoznění a aktualizaci systému. Je to nutný mezikrok, který předchozí práce vyřešila částečně. Dalším cílem je rozšíření systému, zaměřené na vylepšení navigaci, propojeni podobných existujících entit v systému, metavyhledávání relevantních zdrojů podle uživatelských požadavků, extrahování a uložení nových unikátních informací o entitách v systému, které neposkytuje současný zdroj. Výsledkem práci je běžící systém, naplněný čerstvými daty, připravený pro systémové uživatele a vylepšený pro snadnější použití. Metavyhledávací jádro je vytvořeno v moderním Perlu 5. Zdrojový kód systému je refaktorovaný a čitelnější; Jádra - přenositelný a škálovatelný, což umožňuje snadné rozšíření a zapojení do jiných systémů.
Informační systém pro Majáles
Hemza, Petr ; Rychlý, Marek (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro správu uživatelů s bonifikací a jejich organizačních aktivit v rámci příprav hudebního festivalu. Důvod vytvoření tohoto systému je přechod z technologicky zastaralého a neintuitivního systému na nový. Nově vytvořený systém, vyvíjený pod technologií Nette, uživatelům umožňuje efektivnější a pohodlnější práci. Stejné požadavky byly dány i na administraci, která zajišťuje správu těchto uživatelů. Celý systém v sobě zahrnuje odměňovací bonusový program, který stojí na moderních marketingových principech. Provedeným testováním bylo zjištěno, že cca 86 % uživatelů hodnotí nový systém uživatelsky přívětivější a 80 % uživatelů kladně ohodnotilo přehlednost a použitelnost systému. Vytvořený systém umožňuje podpořit prodej vstupenek jakéhokoliv festivalu či akce a umožnit veřejnosti se do příprav akce zapojit.
Chytrý video zvonek založený na Raspberry Pi
Ondrejka, Adam ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Materna, Zdeněk (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou vlastného riešenia inteligentného zvončeka založenom na Raspberry Pi. Navrhnuté riešenie narozdiel od komerčne dostupných, funguje plne lokálne bez internetového pripojenia a je open-source. Zvonček umožnuje audiovizuálny živý prenos, detekciu pohybu, notifikácie a mnoho ďalšieho.  Riešenie je tiež prispôsobené pre použitie viacerých zvončekov zároveň, disponuje webovou stránkou a desktopovou aplikáciou na zobrazovanie notifikácií. Zvonček dokáže notifikácie po prepojení s aplikáciou Gotify doručovať aj na zariadenia s operačným systémom Android.
Webová aplikace pro testování zranitelností webového serveru
Šnajdr, Václav ; Burda, Karel (oponent) ; Smékal, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementaci webové aplikace pro testování bezpečnosti SSL/TLS protokolů na vzdáleném serveru. Webová aplikace je vyvíjena ve frameworku Nette. V teoretické části jsou popsány SSL/TLS protokoly, zranitelnosti, doporučení a použité technologie v praktické části. Praktická část se věnuje tvorbě webové aplikace s procesem použití automatických skriptů pro testování a zobrazení výsledků na webové stránce s hodnocením A+ až C. Webová aplikace zároveň zobrazí seznam detekovaných zranitelností a jejich doporučení.
Modern Asymptotic Perspectives on Errors-in-variables Modeling
Pešta, Michal
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE Michal Pešta MODERNÍ ASYMPTOTICKÉ PERSPEKTIVY PRO MODELOV ÁNÍ CHYB V POZOROV ÁNÍCH Uvažujeme lineární regresní model, kde kovariáty a odezva jsou měřeny s chybou. Pro takzvaný mo- del s chybami v měřeních (EIV) jsou navrženy vhodné struktury chyb, přědvedeny jsou různé techniky odhadování neznámých parametrů a zhrnuty jsou aktuální algebraické a statistické výsledky. Vynalezli jsme zobecnění odhadu založeného na úplně nejmenších čtvercích (TLS) v EIV modelu, tzv. EIV odhad. Odvozeny jsou jeho invariance (vzhledem k měřítku) a ekvivariance (vzhledem k rotaci kovariát, ke změne orientaci kovariát a k záměně kovariát). Navíc jsme ukázali, že EIV odhad je unitárně invariantní řešení EIV optimalizačního problému. Demonstrujeme, že asymptotická normalita EIV odhadu je z výpočetního hlediska nevhodná pro kon- strukci intervalu spolehlivosti nebo pro testování hypotéz. Je zkonstruována správná bootstrapová pro- cedura, aby překonala takový problém. Je dokázána její validita. Simulační studie a příklad s reálnýma daty potvrzují její vhodnost. Předpokládáme, že chyby tvoří slabý nebo stejnoměrně slabý mixing a tedy už nejsou...
Informační systém pro ubytovací služby
Bargl, Vojtěch ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářské práce se zabývá mikroservnisní architekturou. Hlavními cíli této práce je analýza architektury mikroslužeb, porovnání s architekturou monolitu a vytvoření ukázkového informačního systému za pomoci konceptů odhalené z architektury mikroslužeb. Tato práce vnáší pohled na objem práce, který tato architektura obnáší. Systém je uzpůsobený na správu apartmánů, uživatelů a rezervací. Text práce se zabývá nejdůležitějšími faktory získané z analýzy této archiktektury, procesem specifikace domény ubytovacích služeb a vývojem samotného systému za pomoci uplatnění těchto konceptů. 
Vizualizace parametrů mnohakanálového zvukového systému v internetovém prohlížeči
Lach, Martin ; Glembek, Ondřej (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá systémem na zpracování audia od firmy Audified. Tento vestavěný systém obsahuje ARM procesor, na kterém běží operační systém Linux. V současné době je ovládání parametrů (fantom, gain) komplikované -- bez zpětné vazby. V této práci je popsaná tvorba webové aplikace, která umožní snadné nastavení zmíněných parametrů a rovnou zobrazí jejich efekt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.