Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vodní projekty na Nilu v 19. století a jejich význam v britsko-francouzských vztazích
Mazanec, Jakub ; Valkoun, Jaroslav (vedoucí práce) ; Šedivý, Miroslav (oponent)
Jakub Mazanec Vodní projekty na Nilu v 19. století a jejich význam v britsko- francouzských vztazích Začátkem 19. století byla v Egyptě zahájena éra budování prvních moderních vodohospodářských projektů na Nilu, jejichž rozsah byl z hlediska použitých lidských a materiálních zdrojů neporovnatelný s do té doby realizovanými projekty. V první polovině 19. století měla významný vliv na dění v Egyptě Francie, což se promítlo i v řešení projektů na Nilu. Od britské okupace Egypta roku 1882 až do konce století naopak dominoval vliv Londýna. Potřeba zajištění vodních zdrojů a budování velkých projektů spoluutvářely politiku Velké Británie a Francie v oblasti povodí Nilu. Cílem této práce je prokázat či vyvrátit hypotézu, zda vodohospodářské projekty realizované na Nilu v průběhu 19. století představovaly významnou třecí plochu mezi Francií a Velkou Británií a také, zda v tomto období došlo ze strany egyptských autorit ke změně v pojetí údržby a rozvoje vodních zdrojů.
Judikatura Ústavního soudu ČR o přípustné míře konkrétnosti zákona (zejm. ohledně jezů na Labi): Studie č. 1.161
Syllova, Jindriska
Obecnost právní normy je nezbytnou vlastností každého právního předpisu. Pokud není v právním předpisu zachována, upravuje tento předpis jedinečný případ. Vzhledem k tomu, že předpis upravuje jedinečný případ jinak, než je tomu u ostatních případů, dochází tímto způsobem k diskriminačnímu postupu. Kromě toho v případě, že má jedinečný případ rozhodovat správní orgán nebo soud, a tento případ je místo toho upraven zákonem, není dodržena zásada dělby moci. Práce vybírá relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR ve věci obecnosti zákona.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.