Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Severokorejská ideologizace dějin (se zaměřením na klíčová období 20. století)
Šamánková, Karolína ; Löwensteinová, Miriam (vedoucí práce) ; Glomb, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výkladem moderní korejské historiografie se zaměřením na severokorejské dějepisectví druhé poloviny 20. století a jeho ovlivnění státní ideologií čučche. Ve druhé části uvádí vybrané konkrétní příklady přepisu korejských dějin na základě severokorejských pramenů. Tato část práce se věnuje nejstarším korejským dějinám do období Tří království, dále období otevření Koreje světu na prahu moderní doby a především výkladu nejdůležitějších událostí 20. století, s malým přesahem do 21. století. V závěrečné části je práce doplněna některými současnými revizemi a trendy ve výkladu dějin.
On the traces of barbarians – archaeological, historical, numismatic (Archaeology of Barbarians 2015)
Karwowski, M. ; Komoróczy, Balázs ; Trebsche, P.
The publication is the latest in the series of proceedings based on materials from Central European protohistoric conferences Archaeology of Barbarians. For the most part, the studies published here are a revised text of the lectures given at the 2015 conference Archaeology of Barbarian at the MAMUZ Museum Mistelbach in Lower Austria. The main theme of the conference was the Celts and Germanic tribes in the Middle Danube Region in archaeological and numismatic sources (2nd century BC - 2nd century AD), but space was also given to other phenomena of protohistoric development. Intensive discussions included, among other things, absolute and relative chronology of transitional horizons, issues of monetization and testimony of numismatic groups, military, economic and diplomatic interactions along the north-south axis of the region and other sub-themes. For most of these questions, readers will find relevant studies in the present proceedings, which contains a total of 18 studies by authors from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and Germany.
Severokorejská ideologizace dějin (se zaměřením na klíčová období 20. století)
Šamánková, Karolína ; Löwensteinová, Miriam (vedoucí práce) ; Glomb, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výkladem moderní korejské historiografie se zaměřením na severokorejské dějepisectví druhé poloviny 20. století a jeho ovlivnění státní ideologií čučche. Ve druhé části uvádí vybrané konkrétní příklady přepisu korejských dějin na základě severokorejských pramenů. Tato část práce se věnuje nejstarším korejským dějinám do období Tří království, dále období otevření Koreje světu na prahu moderní doby a především výkladu nejdůležitějších událostí 20. století, s malým přesahem do 21. století. V závěrečné části je práce doplněna některými současnými revizemi a trendy ve výkladu dějin.
Výchova a vzdělání ve starověku aneb jejich odkaz dnešní době
KOPTYŠOVÁ, Monika
Práce se zabývá výchovou a vzděláním ve starověku v porovnání s dnešní výchovou a vzděláním. Nejprve se seznámíme se vzděláním ve dvou městských státech Spartě a Athénách. Porovnáme rozdíly, které zde byly, a přesuneme se k jedné z nejvýznamnějších osobností tehdejší filosofie ? Sokratovi. Krátce se zmíním o jeho životě, ale mnohem důležitější je jeho filosoficko-pedagogické působení a myšlenky, které nás ovlivňují i dnes. Na závěr se v práci věnuji porovnání pohledu Sokrata, Platóna a Aristotela na tehdejší výchovu a vzdělání oproti dnešnímu pohledu. Hlavním cílem celé práce je najít nějaký odkaz pro dnešní dobu. Ať už je to metoda nebo nějaká myšlenka, která by se dala využít i v dnešní době, a která by mohla pomoci při výchově a vzdělání.
Surtepe, Tilvez Hoyuk a Tilbes Hoyuk na středním Eufratu: záchranné výzkumy v letech 2000 a 2001
Charvát, Petr ; Fuensanta, J. G.
Charakteristika záchranné archeologické činnosti na třech lokalitách jihovýchodního Turecka.
Orientalia Antiqua Nova II
Charvát, Petr ; Budil, I. T.
Konferenční sborník z informačního kolokvia odborníků v oblasti starověkého Předního Východu v ČR.
Tilbes Hoyuk v provincii Sanliurfa,jihovýchodní Turecko
Charvát, Petr ; Fuensanta, J. G.
Konferenční sborník z informačního kolokvia odborníků v oblasti starověkého Předního Východu v ČR.
Orientalia Antiqua Nova
Charvát, Petr
Konferenční sborník z informačního setkání odborníků v oblasti studií starověkého Předního Východu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.