Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teoretické aspekty vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti příjmových daní
Šmirausová, Petra ; Marková, Hana (oponent)
1 Teoretické aspekty vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti příjmových daní Abstrakt v českém jazyce Disertační práce se zabývá teoretickémi aspekty pravidel pro ovládané zahraniční společnosti (CFC pravidla), která představují transpoziční právní úpravu směrnice Rady (EU), kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (směrnice ATAD). Soustředí se přitom na aktuální otázky souladu české právní úpravy těchto pravidel se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění a s primárním právem EU a dále na otázku schopnosti této právní úpravy dosáhnout svého účelu, kterým je zamezení vyhýbání se zdanění. Smyslem disertační práce je připojit se k doktrinální diskusi o koncepčních problémech spojených s CFC pravidly a současně předložit závěry, které tvůrcům české daňové politiky umožní lépe se vypořádat s právní úpravou tohoto opatření a dosáhnout větší právní jistoty při jeho zakotvení. Argumentace předložená v této disertační práci vede k několika teoretickým a praktickým závěrům. Zaprvé poukazuje na skutečnost, že česká právní úprava CFC pravidel není zcela schopna dosáhnout svého účelu, a tedy zamezit vyhýbání se zdanění. Jako příčiny tohoto problému práce identifikuje (i) rozsah působnosti CFC pravidel, který není dostatečně široký na to,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.