National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Proposal of Part of Information System
Bašta, Jiří ; Novák, Lukáš (referee) ; Luhan, Jan (advisor)
This thesis is focused on design and implementation of partial part of the information system in cooperation with the integration of a new agile project management. Partial part of the information system is a web shop for company providing IPTV. This web shop will be implemented in PHP language and Nette framework. The new project management, which will be continously integrated, is agile SCRUM methodology.
Application of SCRUM Methodology on a Software Development Project
Burzala, Matúš ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práca sa zaoberá porovnaním metodiky použitej na projekte vývoja software a metodiky SCRUM. V rámci práce sú zmapované všetky role, udalosti a artefakty projektu u ktorých sú následne identifikované ich odlišnosti od definície metodiky SCRUM. Práca ďalej obsahuje návrh toho, čo je potrebné upraviť, alebo zmeniť, aby sa dosiahla správna aplikácia metodiky SCRUM a tým pádom aj optimalizácia vývojového procesu.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Valová, Iveta ; Kindlová, Dita (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
The aim of this bachelor thesis is the information system assessment of a chosen company and its processes in the logistics department. Based on theoretical knowledge, the analysis is processed, from which the results are derived. Negative ones will serve us as a basis for change proposals and on the contrary, positive ones will serve us as the examples. Higher process efficiency and risk elimination are leading us towards an improvement of the current status, thus achieving a higher economic value of the company.
Approach to project management
Mikulčík, Ondřej ; Smolíková, Lenka (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
The bachelor thesis focuses on project management of selected company operating in the field of information technology. The analysis is researching the current state of the project management and tools that are being used for its support and also other circumstances that could have an impact on the subsequent choice of a new suitable approach to the project management and supportive tools.
Software Support for Project Management with Usage of Scrum Methodology
Greň, Lukáš ; Očenášek, Pavel (referee) ; Květoňová, Šárka (advisor)
Department of Research and Development of company Seznam.cz plans and implements its projects using Scrum agile development methodology.  The company inquires an information system that captures the process of development. The information system must capture all company's dissimilarities from generic process and the system must be connected to other company's systems.
Kubernetes Canary Deployment Controller
Malina, Peter ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Potreba dodania hodnoty uživatelom každodočne rastie na kompetitívnom trhu IT. Agilita a DevOps sa stávajú kritickými aspektami pre vývoj software, vyhľadávajúci nástroje ktoré podporujú agilnú kultúru. Softwarové projekty v agilnej kultúre majú častú tendenciu zaoberať sa stratégiami nasadenia ktoré redukujú risk nasadenia nových zmien do existujúceho systému. A však, prostredia určené pre vývoj a testovanie sa takmer vždy odlišujú od produkčných. Využitie primeranej stratégie nasadenie ako canary zlepšuje celkovú stabilitu systému testovaním nových zmien na malej vzorke produkčnej prevádzky. Bolo vykonaných niekoľko experimentov pre dôkaz, že stratégia canary môže pozitívne ovplyvniť stabilitu nasadení a redukovať risk ktorý prinášajú nové zmeny.
Methodology and Software Support for Risk Management in Projects
Blašková, Adriána ; Rychlý, Marek (referee) ; Květoňová, Šárka (advisor)
This master's thesis deals with the area of risk management in project management. The aim is to create a complex risk management methodology and a functional prototype of the system that complements and supports it. The methodology is based on the fundamental principles of these areas and the analysis of currently used project and risk management approaches in practice. Selected were PRINCE2, Agile Approach and ITIL. The advantages of the methodology are its complexity, no bound to any standard but based on methodology's positive  features. Based on the methodology, a web application for management and visualization of projects and risks has been developed and supports work with it.
Výběr a implementace nástroje pro podporu řízení
Moudrá, Libuše ; Novák, Lukáš (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
The content of this diploma thesis is an analysis of the current state of management of international projects in a multinational IT company, which should lead to the selection and implementation of an appropriate project management tool supporting planning and project management using agile methods Scrum and Kanban. The focus of this thesis is the actual implementation of the selected tool and its setting.
Scrum Project Management Tool
Osterová, Andrea ; Peringer, Petr (referee) ; Kočí, Radek (advisor)
This bachelor thesis deals with the design and implementation of the application that serves as a Scrum-based project management tool. It aims particularly on teams that start with the Scrum agile methodology and try to implement it. This work illustrates the field of agile methodologies and focuses on a detailed description of the Scrum methodology practices. It also analyses the real companies' environment and their well-established processes of product development. Designing the tool, the main emphasis has been put on its intuitive usage and adaptability. The application has been implemented using the Laravel framework as a web interface. In the conclusion of this thesis, there is described the testing process that has taken place in the real company on their project. 
Information System for IT Asset Management
Dytrych, Michal ; Sklenák, Vilém (advisor) ; Vojíř, Stanislav (referee)
This thesis is about development and implementation of a new IT asset management system. The main target of this thesis is to replace existing system, which consists of a set of Excel files, in GE Aviation Czech, s.r.o. First part will evaluate existing system with all its pros and cons. Thesis will find reasons, whether and if any change is needed by its users. In following part, there will be evaluated different possibilities of already existing solutions, their pros and cons. After this will follow the implementation part. Choice of correct technologies and approaches best suitable for the team and continuous testing of all components. In the ending of this thesis it will be evaluated how are the users satisfied with the new system and differences between current solution and the old one will be discussed.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.