Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Užití nových technologií při tvorbě didaktických pomůcek pro nevidomé a slabozraké plavce
Hájíček, Marek ; Kovařovic, Karel (vedoucí práce) ; Kramperová, Veronika (oponent)
Název: Užití nových technologií při tvorbě didaktických pomůcek pro nevidomé a slabozraké plavce Zpracoval: Marek Hájíček Vedoucí práce: PaedDr. Karel Kovařovic Cíle práce: Cílem práce je ověřit vnímatelnost hmatového 3D modelu zrakově postiženými a ověřit jeho využitelnost při plavecké výuce zrakově postižených. Metodika práce: Posouzení vnímatelnosti 3D modelů na základě osobní anamnézy a testu základních znalostí anatomické topografie člověka a gymnastického názvosloví za pomocí speciálních 3D modelů a malířského modelu člověka u zrakově postižených probandů. Výsledky práce: Na základě výsledků testu a porovnání výsledků mezi jednotlivými kategoriemi jsem zjistil, že zvolená velikost a parametry speciálních 3D modelů je dostatečná a že zrakově postižení na tyto hmatové pomůcky reagují velmi dobře. Dle dosažených výsledků mohu tvrdit, že mnou požadované znalosti jsou u probandů dostatečné k potřebám dalšího výzkumu. Klíčová slova: Výuka plavání, zrakově postižení, plavecké pomůcky, 3D tiskárny, 3D model.
3D tiskárny
Göbel, Lukáš ; Synek, Miloš (oponent) ; Pavlík, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecným využitím 3D tiskáren v průmyslu, popisuje před-procesní a po-procesní operace a používané materiály. Druhá část je věnována především konstrukčnímu řešení a popsání jednotlivých principů 3D tiskových strojů, včetně jejich výhod, nevýhod a vhodnosti použití. Také jsou zmíněny některé vybrané, běžné tiskové technologie i s příklady jejich parametrů a používaných materiálů.
Návrh rozšíření 3D frézky na 3D tiskárnu
Taska, Abraham ; Blecha, Radim (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá možností přestavby 3D frézky na 3D tiskárnu. První část je věnována rešerši možných tiskových hlav pro použití k frézce. Jsou zde také popsány nejpoužívanější technologie 3D tisku. Další část se zabývá návrhem připojení tiskové hlavy k frézce. Poslední část popisuje možností řízení 3D tiskárny a tiskové hlavy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.