Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mediální obraz feminismu v českých zpravodajských týdenících v roce 2019
Součková, Alžběta ; Fousek Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje obrazu feminismu v českých zpravodajských týdenících v průběhu roku 2019. Práce se nejprve soustředí na historický kontext a vývoj feminismu na českém území od národního obrození a boje o ženská sociální i politická práva, přes vznik Československé republiky a získání volebního práva a přes oficiální i reálné postavení žen během socialismu, až do porevolučního a současného obrazu feminismu v České republice a jeho prezentace v médiích. Práce také vymezuje prostor pro analýzu, definuje zpravodajské týdeníky a stručně shrnuje jejich obsahové zaměření, čtenost a náklad. Práce se pokouší získat odpověď na otázku, zda byl v českých zpravodajských týdenících v roce 2019 feminismus prezentován převážně negativně, stejně jako s ním spjatá témata. Analýza textu na základě klíčových slov vybírá články věnující se feminismu a následně je kategorizuje podle vyznění do skupin jako texty negativní, neutrální či pozitivní. Analýza přináší jednak celkový počet článků, které se tématu v konkrétních týdenících v průběhu jednoho roku věnovaly, jednak jejich počet v jednotlivých kategoriích. Závěr práce přinese výsledky analýzy, přičemž negativní, neutrální nebo pozitivní obraz feminismu bude patrný u každého z pěti zkoumaných titulů i českých zpravodajských týdeníků jako celku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.